Günümüzde Pazarlama...

* Mehmet Ak aşağıdaki konuların tamamını entegre olarak
planlayıp, yönetebilecek bilgi ve iş tecrübesine sahiptir.