MARKA | PROJE | İMAJ YÖNETİMİ

İMAJ TASARIMI

FİRMA / MARKA İMAJI (GÖRSEL KİMLİK + REKLAM + HALKLA İLİŞKİLER)

FİRMA / MARKA İMAJI DİZAYNI

İmaj çalışmaları, marka değeri oluşturulacak firma, marka, ürün, kişi, fikir, ülke, şehirler için yapılır. İmaj; Görsel Kimlik, Reklam, PR (Halkla İlişkiler) çalışmalarının entegrasyonuyla oluşur. Görsel Kimliğin dizaynı, bu çalışmaların en önemli tarafını oluşturur. Bu sayfada Mehmet Ak tarafından çeşitli yıllarda dizayn edilmiş bazı firma / markaların Görsel Kimlik dizayn çalışmalarını örnek olarak görmektesiniz.