Önce şunu söyleyelim; aynen özel sektörde olduğu gibi bugün şehirler hatta ülkeler markalaştırılabilir. Buralara yoğun turist çekilebilir ve buralarda yaşayan insanların refah düzeyleri yükseltilebilir.

Ülkemizde İstanbul dahil, henüz marka olmuş bir şehrimiz bulunmamaktadır. Çünkü ürünlerde bile bir ürünün sadece isminin büyük kitlelerce biliniyor olması o ürünün markalaşmasına yetmediği gibi bir şehrin de adının bütün dünyada biliniyor olması, onun marka olmasına yetmiyor. Marka bir karışımdır. Birçok bileşenin etkisiyle oluşturulan bir değerdir. Ve bir şehrin marka olabilmesi için birçok parametrenin yönetilmesi gerekir. Örneğin bugün sadece Paris'e yılda ortalama 60 milyon turist gelirken, İstanbul'a 7 milyon civarında turist gelmesinin (daha fazla turist gelmemesinin) sebebi bazı ayrıntılarda gizlidir; açıklayalım.

Neden sonuç alınamıyor?

Ülkemizde neredeyse bütün yerel yönetimler şehirlerini güzelleştirmek, cazibesni arttırmak, halka daha güzel bir şeyler sunabilmek için sayısız projeler yapmakta, gerçekleştirmekte bunlara küçümsenmeyecek paralar da harcamakta, ancak markalaşma konusunda sonuç alamamaktadırlar. Bunun en büyük sebebi, yapılan projelerin "B1 Segmenti" (4 yıldız) altında olmasıdır. Bu ne demektir?

Dünyada sadece otellerde yıldız sistemi vardır; 1, 2, 3, 4, 5, 6 yıldız oteller... En fakir insanlar dahi 1, 2 ve 3 yıldız otellerde kalmak istememekte, en az 4 yıldız ve üzeri otellerde kalmak istemekte ve kalmaktadırlar da. Yani bizler 4 yıldız ve üzeri otelleri kaliteli olarak algılıyoruz ve tercih ediyoruz.

Bu nedenle
baktığımızda 4 yıldız ve üzeri oteller daha yoğun insan çekiyor, bu nedenle doluluk oranları daha fazla oluyor, dolayısıyla bu oteller pahalı olmalarına rağmen daha fazla para kazanıyor. Bu sistem, yıldızı olamayan tüm ürün ve hizmetlerde aynen geçerlidir aslında. Üzerinde bir yıldız tanımı (işareti) olmasa da biz tüm ürün ve hizmetlere beynimizden yıldız veriyoruz (konumluyoruz) ve buna göre satın alıyoruz.

Kalitesiz bir ürün markalaşmaz

Evet, aynen otellerde olduğu gibi bütün ürün ve hizmetlerde bu kural geçerlidir. Ve bir ürünün markalaştırılması, büyük bir ticari başarı kazanılması için bir otel de olsa, bir kafe de, bir klima da, en az 4 yıldız (B1 segmenti) algılanması gerekir. Çünkü insanlar kaliteyi 4 yıldız ve üzeri ürünlerde algılıyor. Bu kural şehirler için de aynen geçerlidir. Bir şehrin de markalaşabilmesi için yollar, köprüleri, parkları, meydanları, müzeleri, evleri, binaları, tüm gezecek, görecek yerlerdeki çevre en az 4 yıldızda olması gerekir. İşte halkımız arasında çok yaygın olarak kullanılan "çirkin yapılaşma" lafı, şehirlerimizin 1 ve 2 yıldızda konumlanmış olduklarının halk dilinde telefffuz edilmiş halidir. İşte bunun sonucunda da ülkemize, şehirlerimize çok fazla sayıda turist gelmemektedir. Gelme sebepleri ise ağırlıklı olarak; 5-6 yıldız segmentlerinde tarihi önemi, değeri olan binalar, yapılar ve antik kentlerdir. Hatta güney bölgelerimz için yine halk dilinde söylenen bir laf daha vardır; "Otellerimiz 5 yıldız, turist otelden çıktığında, şehirlerimiz 1-2 yıldız"...

"Yapan - yaptıran" sorunu

Mimarlık, dekorasyon, Grafik gibi alanlarda yüksek tasarım eğitimi olmayan insanların 2 yıldız ve üzeri bir tasarım yapması neredeyse imkansızdır. Konumuz bir şehrin markalaşması olduğunda, şehirlerimizdeki yolları, köprüleri, parklar, meydanlar, müzeler, evler, binalar, tüm gezecek, görecek yerleri yapan / yapacak insanlar kadar, bunları yaptıran kişilerin de (bu işleri yöneten, yönendiren kişiler, belediye başkanları vs.) bu konularda eğitimli, bilgili ve yeterlilikte olmalarını gerektirir. Yani işi yapan kişi 4 yıldız bir iş yapabilse bile, onu yatıran kişinin eğitim, bilgi ve yeterliliği aynı düzeyde değilse yapılan işlerin 3 yıldız ve üzerine çıkaması pek mümkün değildir. İşte şehirlerimizdeki tüm yapıların, toplamına baktığımızda da şehirlerimizdeki çirkin yapılaşmanın, şehirlerimizin 1 ve 2 yıldızda olmasının temel sebebi budur.

Ve "işi" yönetememek...

Marka Yönetmenliği aynen bir film yönetmenliği ya da orkestra yönetmenliği (şefliği) gibidir. Birçok konuda derin eğitim, bilgi, tecrübe ile organizasyon, koordinasyon ve yönetim becerisi gerektirir. Örneğin hayatında oyunculuk yapmamış, fotoğraf ve kameradan anlamayan, artistik gücü yüksek fotoğraf ya da video çekemeyen, ses, ışık, müzik, grafik gibi birçok değişik teknik ve artistik konulardan anlamayan bir kişinin film yönetmenliği yapamayacağı gibi "Marka Yönetimi" kapsamına giren birçok teknik ve artiistik konuda, bunların birinde bile hiçbir eğitim, iş tecrübesi, yeteneği olmayan bir kişinin de marka yaratması ve yönetmesi mümkün değildir. Aynen bir orkestrayı yönetebilmek için de en az 4-5 enstrumanı pekiyi derecede çalmasını bilmek gerekmektedir. Marka Yönetmenliği'nde de; Pazarlama, Satış, CRM, Ürün Yönetimi, İKY, TKY, PR gibi teknik konuların yanında, Grafik, Fotoğraf, Video / Film, Web, Mimarlık, 3D, Dekorasyon, Resim, Müzik gibi birçok artistik konuda bilgi (eğitim), iş tecrübesi, genel kültür ve dünya görüşü (dünyada birçok ülke görmüş olmak) gerekmektedir.

İşte ülkemizde hatta dünyada marka yaratamamak ve yönetememenin en büyük sebebi, problemi... Yani konumuz açısından baktığımızda, özel sektörde bile bir marka yaratmak için birçok konuda bilgi, beceri, kültür, vizyon gerekli iken ve zor iken bir şehri markalaştırmak daha da zordur. Yani bir şehir mimari açıdan 4 yııldız olsa bile sadece bu yetmemekte, İmaj (en zor alanlardan biri), Reklam, PR, Pazarlama gibi konuların da bilgili olmanız ve bütün bunları uyum içinde biraraya getirerek ortaya bir "eser" çıkarmanız gerekmektedir.

İşte şehirlerimizin marka olabilmesi, buraların tanınması, daha fazla yatırımcı ve turist gelmesi, dolayısıyla burada yaşayan insanların refah düzeylerinin yükselmesi için neler yapılması gerektiğini buraya kadar anlatmaya çalıştık. Yukarıda yazdığımız konularda akademik tabanlı eğitim ve bilgisi, uzun yıllara dayanan iş tecrübesi ve dünyanın 60 büyük şehrinde bulunmanın verdiği birikim ile Marka Yönetmeni Mehmet Ak bu hizmetleri büyük bir kadro ile şehrini gerçekten markalaştırmak isteyen valilerimiz, belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızın hizmetine sunuyor.

Doğru bir başlangıç için 2 saatlik ücretsiz sunumuzu talep edebilirsiniz.

Saygılarımızla.


Şehirler markalaşabilir mi?

 

 


türkiye iran işbirliği
iranda marka yaratmak
iranda türk markaları
iranda iş kurmak
iranda iş fırsatları
iran danışmanlık şirketi
iran dış ticaret
türkiye iran danışmanlık şirketi
türkiye iran danışmanlık firması
iranda yatırım yapmak
marka danışmanlığı
marka danışmanlığı nedir
marka danışmanlığı istanbul
marka danışmanlığı İzmir
marka danışmanlık şirketleri
marka danışmanlık şirketleri istanbul
marka danışmanlık şirketleri izmir
marka danışmanlığı şirketleri
marka danışmanlığı firmaları
marka danışmanlığı nedir
marka danışmanı
marka danışmanlık
marka danışmanı mehmet ak
marka yönetmeni mehmet ak
marka danışmanı nasıl olunur
marka uzmanı mehmet ak
marka imajı
marka imajı örnekleri
marka imajı yaratma
marka imajı tasarımı
marka imajı dizaynı
marka imajı makale
marka araştırma
marka bilinirliği
marka iletişimi
marka konumlama
marka logoları
marka nedir
marka oluşturma
marka olmak
marka uzmanı
marka ismi yaratma
marka isimleri
marka yaratma
marka yaratma
marka kimliği
marka kişiliği
marka imajı nedir
marka yaratmak
marka yönetimi
marka araştırma
marka amblem
marka logoları
marka mimarisi
marka reklam
marka tasarımı
marka konumlandırma
marka oluşturma
marka olmak
marka nasıl oluşturulur
marka nasıl yaratılır
marka nasıl tanıtılır
marka yaratma süreci
marka yaratmanın 22 kuralı
marka yönetimi kitap
marka yönetim danışmanlığı
marka yönetim danışmanı
marka yönetim uzmanı
marka yönetim süreci
marka yöneticisi
marka yönetimi
marka yönetim danışmanı
marka yönetim danışmanı mehmet ak
marka yönetim stratejileri
marka yönetimi ve tüketici karar sürecine etkileri,
marka yönetimi ve pazarlama
marka yönetimi ve halkla ilişkiler
marka yönetimi ve pazarlama stratejileri
marka yönetimi ve imaj mehmet ak
marka yönetimi ve iletişimi
marka yönetimi nedir
marka yönetimi ders notları
marka yönetimi kitap
marka yönetimi ve marka stratejileri
marka yönetimi ve pazarlama
marka yönetimi ve müşteri yönetimi
marka yönetimi ve imaj kitabı mehmet ak
marka yönetimi ve imaj ders notları
mehmet ak marka yönetimi ve imaj kitabı
marka yönetimi halkla ilişkiler
marka yönetimi örnekleri
marka yönetim reklam ajansı
marka yönetim süreci
marka şehir ne demek
marka şehir danışmanlığı
şehir markalaşması
marka şehir danışmanı
marka şehir uzmanı
marka şehir danışmanlığı
marka şehir danışmanlık şirketleri
marka kent danışmanlığı
marka kent danışmanı
şehir markalaşma şirketleri
marka ve imaj yönetimi
marka ve imaj yönetimi mehmet ak
marka segmentleri
marka yönetimi seminerleri
kurumsal kimlik ve imaj
kurum kimliği oluşturma
marka kimliği oluşturma
marka kimliği yaratma
kurumsallaşma
franchising yönetimi
franchising danışmanlığı
franchising yönetim danışmanlığı
franchising danışmanlık şirketi
franchising danışmanlık şirketleri
franchising sistem danışmanlığı
franchising sistemi kurma
franchising sistemi nasıl kurulur
bayilik yönetimi
bayilik danışmanlığı
bayilik yönetim danışmanlığı
bayilik danışmanlık şirketi
bayilik danışmanlık şirketleri
bayilik sistem danışmanlığı
bayilik sistemi kurma
bayilik sistemi
belediyelere seminerler
belediye seminerleri 2017
kamu eğitim seminerleri
belediye eğitim seminerleri
belediye eğitim seminerleri 2017
belediye eğitimleri
belediyelerin seminerleri