Şehirlerin markalaşması;


* Bu hizmet valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar içindir;

-------- * Bir ilçe / şehrin markalaştırılması,
-------- * Şehrin turizme yönelik olarak dizayn edilmesi,
-------- * Şehrin turizme açılması, başlatılması,
-------- * Şehrin tüm pazarlama, imaj ve tanıtım çalışmalarının yapılması,
-------- * Şehre yatırımcı getirilmesi...


* Çalışmalar 3 başlık altında ele alınır;
--------1- Ürün Yönetimi (Şehrin cazibesi ve kalitesinin arttırılması),
--------2- İmaj (Görsel Kimlik, Reklam ve PR çalışmaları)
--------3- Pazarlama (Şehre yatırım ve turizm olanaklarının arttırılması).

* Çalışmalar İnşaat, Mimarlık, Restorasyon, Dekorasyon, vs. kapsamında yapılacak çalışmalarla şehrin albenisi / cazibesinin (kalitesinin) artırılarak bir marka (şehir) imajı oluşturulması, ardından kuvvetli Pazarlama, Reklam, PR ve tanıtım çalışmaları yapılarak turizm hedefli olarak yatırımcılara ve turizme pazarlanması şeklinde ve ağırlıklıdır.


Şehrini markalaştırmak isteyen valilikler, kaymakamlıklar ve belediyelere özel seminerimiz;