MARKA | PROJE | İMAJ YÖNETİMİ

SEMİNERLER

İŞ DÜNYASINA EĞİTİM SEMİNERLERİ

FİRMA / MARKALAR İÇİN SEMİNERLER


Firma / markalar için seminerler...

1- MARKA YÖNETİMİ, PAZARLAMA ve İMAJ

Seminer süresi: 1 gün (4 saat)
Seminer içeriği:

1. Bölüm / Pazarlama Yönetimi

1900'lü yollardan günümüze...
Firma / marka gücü nasıl oluşur
(Bir işletmede başarı için neler gerekli?)
Marka Yönetimi ve Pazarlama
Pazarlama nedir?
Pazarlama'nın "4P"si
Pazarlama Yönetimi sistematiği
Pazarlama İletişimi Yönetimi çalışma sistematiği
a. İnceleme, araştırmalar
Piyasa / Pazar araştırmaları
Pazarlama ve Pazar Analizleri
Hedef Kitle / Tüketici analizleri
Marka ve İmaj Analizleri
Ürün ve Ürün Gruplama Analizleri
Ciro Analizleri
Örnek çalışmalar
b. Raporlama
c. Planlama
Pazarlama Stratejisi / Stratejik Planlama
Marka Yönetim Planı oluşturulması
Pazarlama Planı oluşturma
Yapılacak işler / check-listlerinin hazırlanması
Zamanlama Planı'nın hazırlanması
Bütçe
Örnek çalışmalar
d. Uygulamalar

2. Bölüm / Firma / Marka İmajı oluşturma
Görsel Kimlik + Reklam + PR (Halkla İlişkiler)
Marka olmak,
İmaj oluşturma
Marka İmaj Konumlama
Yaptığımız çalışmalardan örnekler.

Firma / markalar için seminerler...

2- PAZARLAMA ve SATIŞ


Seminer süresi: 1 gün (4 saat)
Seminer içeriği:

1. Bölüm / Pazarlama

Markalaşma / Marka Yönetimi'nde 11 Modül
Marka ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama ve Pazar Analizleri
Pazarlama Stratejisi, Stratejik Planlama
Pazarlama Planı ve Entegre Marka Yönetim Planı oluşturma
2. Bölüm / Satış
Satış Yönetimi Satış yöneticisi ve imaj
Satış yöneticisinin görevleri
Satış yöneticisi ve eğitim
Satış yöneticilerine tavsiyeler
Satış Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Satış Yönetimi'nde Performans Yönetimi
Satış Yönetimi'nde denetim, değerlendirme
Satış elemanları ve imaj
Satış elemanlarının eğitimi
Satış elamanları ve motivasyon
Saha Teması
Raporlama ve kayıt
Satış ve Müşteri ilişkileri Yönetimi / CRM
İyi bir satış için kurallar (AIDAS)
Satış ve Reklam Satış ve PR
Örnek çalışmalar...

FİRMA / MARKALAR İÇİN SEMİNERLER

3- MARKA YÖNETİMİ ve REKLAM

Seminer süresi: 1 gün (4 saat)
Seminer içeriği:
Markalaşma / Marka Yönetimi'nde Modüller
Marka Yönetimi ve Reklam
Pazarlama İletişimi ve Reklam
Reklam ve Halkla İlişkiler
İyi bir reklamcı olmak için
Marka ve Pazarlama İletişimi Analizleri
Reklam'ın çeşitleri
Brief alma / verme
Reklam stratejisinin oluşturulması
Reklam kampanya planlaması
Reklamcılık'ta yaratım
Medya planlama ve medya ortamları
Reklam'da doğru ve yanlışlar
(Reklam'da dikkat edilecek noktalar)
Reklam'da doğruluk kontrolü / Reklam Etkinlik Testi
Reklam Kimliği
Reklam filmi yapım aşamaları
Görsel Kimlik, örnekler
Firmalarda Reklam Müdürleri ve görevleri
Firma - ajans ilişkileri
Örnek çalışmalar...

FİRMA / MARKALAR İÇİN SEMİNERLER

4- HALKLA İLİŞKİLER (PR)

Seminer süresi: 1 gün (4 saat)
Seminer içeriği:
Markalaşma / Marka Yönetimi'nde 11 Modül
Firma / markalarda imaj ve Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklam
İtibar ve Algılama Yönetimi
İyi bir PR'cı olmak için
Halkla İlişkiler nedir, nasıl yapılır?
Örnek uygulama
PR için İnceleme, Planlama, Uygulama ve Değerlendirme
Planlamada "10 Basamak" kuralı

PR çeşitleri

1- Kurumsal PR

2- MPR (Marketing PR)
MPR enstrumanları

3- Stratejik PR
Kriz PR'ı / Kriz öncesi planlama
Kriz PR'ı / Kriz sırasında Basınla İlişkiler,
Basınla İlişkiler'de püf noktaları
Kriz yönetiminde dikkat edilecek noktalar
Basınla İlişkiler, püf noktaları
Basın Kitleri, örnekler

4- PR Kampanyaları
PR enstrumanları
Kurum / kuruluş dergisi yayınlama
Fuarlara katılma
PR Müdürü ve görevleri...

FİRMA / MARKALAR İÇİN SEMİNERLER

5- Halkla İlişkiler (PR) Uygulamaları

Seminer süresi: 1 gün (4 saat)
Seminer içeriği:
PR örnek çalışmaları
PR organizasyonları nasıl değerlendirilir?

FİRMA / MARKALAR İÇİN SEMİNERLER

6- Yöneticilik, çalışanlarla iletişim, Motivasyon

Seminer süresi: 2 gün (4+4=8 saat)
Sadece yöneticilere.
Seminer içeriği:

Kişisel İmaj,
İyi bir yönetici nasıl olmalı?
Yönetici olmak için kişisel yetenek şart!
Yöneticilik ve Önderlik
İyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler
Kendinizi test edin (kişisel değerlendirme),
Kişilerarası İletişim'de "Beden Dili",
Alanlar ve mesafeler,
Kişilerarası İletişim'de görgü kuralları,
İşyerlerinde, "Kişilerarası İletişim"de
dikkat etmemiz gereken konular
Personel Motivasyonu
Yöneticiler ve çalışanların yönlendirilmesi
İşyerinde, iş hayatında en çok karşılaşılan
problemler, çözüm önerileri
Ödüllendirme biçimleri
Müşteriler ve iş yapılan çevrelerle olan iletişim;
Müşteri çeşitleri
Aile şirketleri
Firmalara / yöneticilere öğütler
Stressiz yönetim.