Pazarlama yönelimli Halkla İlişkiler

“Marketing PR” da dediğimiz bu güç, günümüz firma / markalarının hem ürünleri, hem de hizmetleri açısından vazgeçemedikleri bir Pazarlama İletişimi’ enstrumanıdır.

Pazarlama İletişimi... Günümüz işdünyasında adından çok söz edilen bir kavram... Yani Pazarlama ile İletişim’in içiçe ele alındığı, çağdaş beyinlerin işlettiği firma / markalarda, günümüzde gücünden gerektiği gibi ve yeterince yararlanılan bir kavram...

Pazarlama ve İletişim; özellikle 70’li ve 80’li yıllardan sonra birbirini tamamlayan iki önemli güç olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu iki güç, özellikle “Marka Yönetimi” konularında ustaca birleştirildiğinde ve iyi bir şekilde kullanıldığında, çok iyi, talepleri arttırıcı, satışlara ivme kazandırıcı önemli bir unsur haline geliyor.

Bugünün işdünyasında Satış’tan, Ürün’den, Pazarlama’dan, Marka’dan bahsedilince ve “İletişim” deyince, bazen Reklam’ın, bazen de Halkla İlişkiler’in ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan özellikle Halkla İlişkiler’i birinci planda ele alıyor ve Pazarlama ile birleştiriyor isek, “Marketing PR”dan (MPR) yani “Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler”den sözediyoruz demektir.

Özellikle 80’li yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri’nde, bilinen Halkla İlişkiler tekniklerinin Pazarlama’yı desteklemesi amacıyla kullanılan ve ortaya çıkan Marketing PR, uygulandığı sahalarda çok yararlı olduğu görülünce hızla yaygınlaşmış, firma / markaların çok hızlı değişen pazar, fiyat ve hareketlerine çabuk uyum sağlaması açısından da faydaları anlaşılınca “Tutundurma” ilgili faaliyetlerde de kullanılmaya başlanmıştır.

Evet, Marketing PR günümüz firma / markalarının hem ürünleri, hem de hizmetleri açısından vazgeçemedikleri bir Pazarlama İletişimi enstrumanıdır. Ve MPR da, diğer Halkla İlişkiler çalışmaları gibi;
* Araştırma, inceleme,
* Strateji belirleme, planlama,
* Uygulama ve
* Değerlendirme
aşamaları ile ele alınmaktadır. Yani bu program ve çalışmaların birlikte ele alındığı bir faaliyetler bütünüdür
Marketing PR
Firma / markalar bu yolla ürün / hizmetlerinin; hedefledikleri kitlelerin (birincil olarak; müşterilerinin) ihtiyaçlarını ve isteklerini, onların ilgi duydukları (özdeşleştikleri) konularda çeşitli etkinlikler ve organizasyanlar yaparak birleştirmekte, onlar üzerinde çok iyi izlenimler de bırakarak satınalmaya teşvik etmektedir. Yani bir ürün / hizmet için yapılan tüm Marketing PR çalışmaları için bir anlamda; “Hedeflenen kitleler üzerinde inandırıcı bir bilgi iletişimidir” de diyebiliriz.

Marketing PR ne zaman yapılır?


Halkla İlişkiler’e genel anlamda baktığımızda 3 şey için yapıldığını görürüz;
1- Kurumiçi / Kurumdışı PR (Halkla İlişkiler),
2- Stratejik PR ve Kriz PR’ı
3- Marketing PR (MPR).

Yani MPR, PR çeşitleri içinde apayrı bir yer tutmakta, tekbaşına ele alınıp, planlanıp uygulanabilmektedir.
Özellikle bir firma / markanın pazarlama içerikli bir problemi olduğunda, bu problemin büyük bir ihtimal PR’la da birleşterilerek çözümlenmesi gerekebilir. Böyle bir durumda hazırlanan “tedavi reçetesi” de genel olarak Marketing PR şeklinde olmaktadır. Sonuçta bu çalışmalar genel olarak sözkonusu firma / markanın yapısına ve pazarlama ile ilgili planlarına da uygun olması gerektiğinden, mutlaka ve öncelikle; kurumun stratejileri ön planda tutulmalı, Pazarlama Stratejisi’nden yola çıkılmalıdır. Çünkü bu çalışmalar çerçevesinde ele alınacak tüm;
* Ürün
* Fiyat
* Tanıtım / Promosyon
* Yer / Satış noktası
* Reklam
* PR
* Basınla İlişkiler
* Satış (Kişisel Satış, Promosyon)
gibi konular bu stratejilerin içinde ele alındığı, uyumlu bir karışım haline getirildiği, planlandığı ve hedeflenen kitlelere sunulduğu takdirde önemli bir güce dönüşebilmektedir.

“Marketing PR”da araştırmanın yeri


Hemen hemen hiçbir Pazarlama, Satış, Pazar, Hedef Kitle vs. çalışması yoktur ki bir araştırmaya gerek duyulmadan planlansın, programlansın.

İster bir firma, ister bir firmanın ürettiği marka olsun; eğer yapılan işin çıtası yüksek ise; hele hele büyük kitlelere yönelik olarak bir iş yapılıyor ise, araştırma çalışmaları, gidilecek yolların rotalarının belirlenmesi açısından bizlere son derece önemli ipuçlarını tüm detaylarıyla vermektedir.
Özellikle işimiz bir Marketing PR gerektiriyorsa, yapılacak çalışmalar yoğun olarak Pazarlama, Halkla İlişkiler, Reklam çalışmaları da gerektireceğinden, Hedef Kitle Analizi’nden, İmaj Araştırması’na, Piyasa Araştırması’na, “Pre-test” ve Pos-test” çalışmalarına kadar birçok araştırmaya gerek duyabiliriz. Tabii yapılan araştırmaların sonuçlarının değerlendirilmesi konsunda bu konunun uzmanlarına da.

“MPR”la ilgili enstrumanlar
Stratejiden, plandan, programdan sözettik. Peki bu planlar programlar dahilinde nedir yapılanlar, yapılacak olanlar; sıralayalım;
* Yarışmalar,
* Sergiler,
* Konferans ve kongreler,
* Tanıtım kitapçıkları,
* Festivaller,
* Büyük açılışlar,
* Özel yaratılmış etkinlikler,
* Fan klüpler,
* Ücretsiz telefon hatları,
* Tanıtım turları (örn.; “road-show”),
* Özel röportajlar,
* Tanıtım filmleri,
* Özel amaçlı televizyon programları,
* Özel yemek ve davetler,
* Toplantılar,
* Özel müzeler,
* Resmi onaylar (ISO 9000, vs.),
* Özel anketler,
* Market aktiviteleri,
* Örnek dağıtımları,
* Özel figürler (Milka’nın ineği!),
* Özel haftalar,
* Köşe yazıları,
* Radyolarda promosyon,
* Özel araçlar (zeplin, balon vs.),
* Gençlik programları / aktiviteleri, vs., vs.
Gelecek yazımızda daha detaylarıyla açıklayacak olduğumuz bu enstrumanlar firmaya, markaya, ürüne, hedef kitle gruplarına göre ve Pazarlamacı, PR’cının yaratıcılıklarına, hatta ülkelere, kültürlere göre çeşitlendirilebilir (reklam ajansının da desteği ile!). Ancak önemli olan, yapılan etkinlik, aktivite ile yukarıda yazılan herşeyin birbiriyle örtüşmesi, çakışması ve bunları yapılış, organize ediliş biçimlerindeki detaylardır. Yani ne yaptığınız değil; yine, nasıl yaptığınız önemlidir!