“Marketing PR” enstrumanları (2)

Bazı kesimler karıştırsalar, önüne gelene “İletişimci” deseler, hatta ödüllen bile verseler, İletişim konuları; Reklam, Halkla İlişkiler, Radyo, Televizyon, Gazetecilik gibi konuların ele alındığı işler, meslek gruplarıdır.
Bunlardan Reklam ya da PR (Halkla İlişkiler), günümüz koşullarında zaman zaman Pazarlama ile birleştirilmeyi, yeni bir karışım halinde firma / markalara uygulamayı kaçınılmaz bir hale getirdi. Böylece ortaya çıkan Pazarlama İletişimi, Marketing PR gibi kavramlar, iyi ve doğru yer ve zamanlarda kullanıldığında, satışlara önemli ivmeler kazandırdığı da görüldü.

Biz bunlardan, “Pazarlama Eğilimli Halkla İlişkiler” de dediğimiz ve geçen hafta yazmaya başladığımız Marketing PR’ın enstrumanlarına, bunların neler olduğuna bugün de devam edecek, 2. bölümünü yazmaya çalışacağız.

Promosyon malzemeleri;

PR’da daha çok basının ve kamuoyunun ilgisini çekmek için kullanılan “t-shirt”ler, “sweatshirt”ler, şapkalar, gözlükler, şemsiyeler, plaj havluları, çantalar, “free-back”ler (bel çantaları) vs., tanıtım amaçlı olarak yapılan çeşitli aktivitelerde en çok kullanılan MPR malzemeleri olarak gözlemlenmektedir. Örneğin, Hard Rock Cafe’lerin t-shirtleri, tüm dünyada imaj yaratılması ve bu marka bilinirliğinin artırılması konusunda bu yönelimli çalışmaların en iyi örnekleri olarak bilinmektedir.

Resmi kuruluşlardan alınan resmi belgeler, onaylar;


Devletten, üniversitelerden, resmi kurum ve kuruluşlardan alınan raporlar, başarı belgeleri, ödüller, Ticaret odalarından alınan başarı belgeleri, en yüksek vergi veren kuruluşların yeraladığı listelerde yeralmak, ISO 9000, 14.000, TSE gibi belgeler, hep prestije yönelik avantajlarından yararlanılması gereken MPR malzemeleridir.
Bunlar kuruluşların / markanın bilinirliğini sağlarken, diğer tarftan güvenilirlik puanlarını da artırmakta, hatta bunlar yeri geldiğinde periodik olarak yapıldığında, firma / marka / ürün / hizmeti zaman içinde kendi sahasında lider bir durum / konuma bile getirebilmektedir.

Tanıtım amaçlı gösteriler;


Büyük mağazalarda, alışveriş merkezlerinde ve insan sirkülasyonunun bol olduğu ortamlarda, daha çok bire bir tanıtım için kullanılan bu Marketing PR yöntemi, günümüzde; cep telefonları, şifreli kanallar (decoder) müzik aletleri, kozmetik ürünler gibi büyük tüketici kitlelerine seslenen üretici ve satıcılar tarafından sık sık kullanılan en etkili pazarlama ve PR yöntemleridir (bunlarda da yer ve zaman seçimi oldukça önemlidir!).

Ürünün görünürlüğünü sağlamak;

Bazı ürün / hizmet / firma ve markaların çeşitli vesilelerle sinama filmlerinde, televizyon dizilerinde, video kliplerde, televizyonlarda sunucu / spikerlerin üzerinde (giyim / aksesuar olarak) öyle ya da böyle görünmesi, bilinirliğin sağlanması, güven telkin etmesi açısından oldukça önemli yararlar sağlamakta, bunun satışlara yansımaları da gerçekten iyi olmaktadır.

Özellikle günümüzde sponsorlukla birleştirilen bu MPR yöntemi, büyük firma / markaların oldukça sıcak baktıkları bir tanıtım çeşidi olmaktadır.

Büyük açılışlar;


Büyük alış-veriş merkezleri, barajlar, havaalanları, geçitler, otoyollar, büyük fabrikalar vs. gibi geniş kitlelerin ve daha çok bölge insanlarının ilgisini çeken; çekmesi istenen bu büyük organizasyonlar, bol seyirci toplayan, dev sanatçıların vereceği konserler, açılış konuşmaları, kurdale kesim törenleri, havai fişek gösterileri, açılışı yapılan yerin genel turu, takibeden saatlerde (özellikle gece) yapılan balolar, smokinli galalar vs.’lerle gerçekten görkemli gösterilere dönüşebilmekte, bunların büyüklüğü ve dozu iyi ayarlanabildiğinde prestij sağlamaktadır (günlük hayatımızda PR’cılar bu MPR yönteminden sıkça yararlanmaktadır).

Tanıtım turları;

Genel olarak basının ilgisini çekmek, haber oluşturmak için yapılan; daha çok basın mensuplarının davet edildiği fabrika, tünel, araştırma ve eğitim merkezlerinin tanıtım turları, yapılan işlerin, çalışmaların gidişatı, son durumlarının halka yansıtılması, işin gündemde tutulması açısından son derece önemlidir.

Toplantılar;

Sektörle ilgili önemli konuları tartışmak, firma / markanın yaptığı yenilikleri açıklamak, üretilen mal / hizmetler için yeni ilgiler yaratmak vs. için başvurulan bu tanıtım yönteminde, çeşitli seminerlerden, sempozyum ve konferanslardan yararlanılmaktadır.

Bunlar doğru “concept”lere oturtulduğunda çok iyi bir şekilde basının da ilgisi çekilebilmekte, iyi yansıyan haberler firma / marka saygınlığına büyük yararlar sağlamaktadır.

Hatta bu organizasyonlarda iyi / etkili / prestijli bir resmi kuruluş, üniversite, yayın organı, vs. programa dahil edildiğinde firma / marka saygınlığına önemli katkılar da sağlayabilmektedir.

Önemli / anahtar konular;

Firma / markalar zaman zaman tüketici, kamuoyu tarafından hassas olan konularda, bu konulara ilgi göstererek, destek verildiği belli edilerek, birtakım bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapabilir, mağdurdan yana taraf olarak, yapılan organizasyonlara sponsor olabilir; böylelikle hedeflediği kitleler üzerinde olumlu puanlar toplayabilir.
Diğer çalışmalar gibi bu tarz çalışmalar da tam yeri ve zamanında yapıldığında, alınan olumlu puanlar firma / markanın ürünlerine (mal / hizmet) etkili ve kalıcı bağlılıklar sağlayabilmektedir.

Haber ve röportajlar;

Daha çok herkesçe bilinen firma ve markaların üst düzey yöneticileri ya da firma sahipleriyle yapılan çeşitli röportajlar, haberler uygun zamanlarda yayın ortamlarında ve yerlerde (gazetelerde sayfa; televizyonlarda kuşak) yayınlandıklarında ait oldukları kuruluşa karşı bir ilgiye dönüşebilir.

Bazen firmalar, bazen de firmanın danışmanlık hizmeti aldıkları PR şirketleri tarafından sağlanan, yaptırılan röportaj / haberler, bir fırsat olarak iyi değerlendirildiğinde; özellikle konuşma aralarında gizlenen mesajlarla hedeflenen kitlelere bugün ve gelecekle ilgili veya yapılacak projelerle ilgili çeşitli bilgileri iletebilir.

Zaman zaman yineliyoruz; PR’da önemli bir ilke vardır; “İyi şeyler yapmak ve iyi bir şekilde duyurmak” diye... Firmaların Halkla İlişkiler müdürleri ya da dışardan danışmanlık hizmeti aldıkları PR şirketleri de aslında basına haber malzemesi olabilecek her türlü önemli konuyu ve atımları mutlaka ve çeşitli vesilelerle basına duyurmalıdırlar. Bunun için iyi, etkili yazılmış basın bültenleri, basın toplantıları ve röportajlar etkili birer PR aracı olarak pek de ala kullanılabilmektedir.

Bültenler;

Marketing PR, “Basın Bültenleri”ni, öncelikle basına bilgi (mesaj) iletmek, sonra bu mesajların basında yayınlanmasıyla hedeflenen kitleler (en başta tüketici) ve satıcılar ile iyi / etkili iletişimler kurabilmek amacıyla kullanılan önemli iletişim araçlarıdır.

Bültenler sadece basın için kullanılmazlar; bazen diğer hedef kitleler için de kullanılırlar. Bu yüzden basına gönderilmeyen bültenler, bir mini broşür, mini dergi, föy niteliğinde iletişim araçları bile olabilmektedir.
Hatta firma / markanın hedeflediği kitlelere söyleyeceği sözler, ileteceği mesajlar fazla ise, bu bir dergiye bile dönüşebilmektedir (Turkcell’in bülteni, THY’nın SKYLIFE’ı, Varan’ın dergisi gibi)...

Bunlar firma / markaların bilinirliğini tüketicinin zihninde kuvvetlendirmek amacı ile kullanılan en önemli iletişim araçları olarak bilinmektedir.

Bu arada, basın dışında gönderilen bu tarz bültenlerin gönderildiği adresler de son derece önemlidir. Bu yüzden oluşturulan “databank”ların (bu adres portföyleri, yapılan alış-verişlerde, kredi kartlarının çıkartılması sırasında, fuarlara gelen ziyaretçilerin değerlendirilmesi çalışmalarında, bir takım nedenlerle yapılan anket sonuçlarında, 800’lü hatlara gelen telefonlar vs.’lerde oluşturulmaktadır!) devamlı olarak yenilenmesi, dönüşümlerin ve yansımaların değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kuruluş müzeleri;

Maliyetli olduğundan, daha çok büyük yaptıkları bu çalışmalar, firma / kuruluş / marka saygınlığı artırılması, prestij kazandırılması, bu arada da (çok ön planda düşünülmese bile!) tanıtım yapılması açısından son derece önemlidir.
Birkaç örnek verecek olursak;
* Coca Cola Atlanta’daki “The World of Coca Cola / Coca Cola Dünyası” müze / sergisi,
ülkemizde;
* Koç müzesi,
* TRT Müzesi
bunun en güzel örnekleridir.
Özel sponsorluklar;
Daha çok geniş kitleleri ilgilenderen, çevre, insan sağlığı, kadın, yaşlılık, sakatlık, okur-yazarlık, tabii afetler, orman yangınları, güvenlik, arama-kurtarma, nüfus planlaması, hayvan hakları vs. gibi birçok önemli konuyu kap;sayabilen ve çok geniş bir yelpazeye yayılan bu konular bazı firmlar / markalar tarafından sponsorluk yoluyla desteklenmekte, dolayısıyla basına yansıyan haberler firma / marka saygınlığına büyük katkılar sağlamakta, bu yaklaşım iyi sempatiler de yaratmaktır.
(Devam edecek)