“Marketing PR” ensrumanları (3)

Sadece ülkemizde değil, bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla, neredeyse tüm dünya ülkelerinde firmalar kurulurken yapılan ortak bir yanlış var; işletme, üretimle ilgili tüm altyapı geretiği gibi hazırlanıyor; alet-edavat, araç-gereç alınıyor, fabrikalar, üretim tesisleri kuruluyor, bunları işletecek, çalıştıracak kişiler ve o kişileri yönetecek, işleri organize edecek kişiler de işe alınıyor; gerektiğinde mali müşavire, hukuk müşavirine, bilgisayar, sistem uzmanına danışılıyor ama iş bu işin pazarlama, satış ve tanıtımı konularına geldiğinde durum biraz değişiyor...

Nasıl değişiyor?

Evet, neredeyse bu işlerin tamamı öyle ya da böyle hallediliyor ama sıra İletişim / Tanıtım’a gelince, insanlar eğitimsiz, iş tecrübesiz bu işin de uzmanı olabileceklerini düşünüyorlar (işin görünen tarafı, herkesin kolayca yapabileceği izlenimi vermekte, bu da insanları aldatmaktadır!) ve bu işleri ya bizzat kendileri yapmaya kalkıyorlar, ya da söz geçirebilecekleri bir reklam ajansı ya da Halkla İlişkiler şirketi bularak, onlarla bu işlerini yapmaya çalışıyorlar.

Bunun sonucunda ne oluyor?

Onca kurulan firmalar, sadece bu konularda yaptıkları hatalardan dolayı (herkesin yaptığı iş kendisine çok iyi, güzel göründüğünden, yaptıkları hataların farkına varamamaktadırlar!) büyük imaj kayıplarına sebep oluyor, bunu çeşitli verimsizlikler takibediyor ve birgün geliyor, sadece bu sebepten dolayı parçalanma ya da yokolma kaçınılmaz oluyor.
Bu arada yapılan incelemelere baktığımızda da, böyle bir sebepten dolayı, bu tarz sonuçlarla karşı karşıya kalan firmaların yaşadıkları sonucun bu tarz bir nedenden kaynaklanabileceğini bilemediklerini görüyoruz.

Konu bir firma da, bir marka da olsa, sonuç pek değişmemekte, bir işletme / organizasyonla ilgili her türlü konu aynen biz, bireyler alarak yaşadığımız hastalıklar (“Kulak-Burun-Boğaz”, Dahiliye, Cilt, Göz vs.) gibi ele alınmakta, bu hastalıklar hissedildiği anda bir uzman denetiminde düzeltilmediğinde sonuç genellikle iyi olmamaktadır.

Gelelim; “Marketing PR”a...

İşte, bir firma / markanın birbirinden etkilenen Pazarlama ve PR’la (Halkla İlişkiler) ilgili sorunlarından kaynaklanan problemlerinin bir tedavi edilme biçimidir “Marketing PR”.
Birkaç haftadır yazmaya çalıştığımız bu tedavi yönteminin kullandığı “ilaçlar”ı bugün de yazmaya devam ediyoruz...

Anketler;

Her zaman pazarlamacılar için çok değerli tüketici bilgileri toplamaya yarayan anketler, ayrıca bunlardan çıkan sonuçlar açısından da, bize MPR programları için de kullanılabilen, medya tarafından da tercih edilen sonuçlar, veriler elde etmemizi sağlar.

Moda, geniş kitleler tarafından sevilen gıda maddeleri ve insanların yaşam biçimlerine yönelik konularda yapılan anketler genellikle medyada en çok yer alanlardandır.

Köşe yazılarında bahsedilme;


Bunlar bazen normal koşullarda kendiliğinden ortaya çıkan, bazen de PR uzmanlarınca bilerek yaratılan ve önemli köşe yazılarının köşelerinde yeralınmasını sağlanan haberlerdir (kaynak olarak).

Radyo ve televizon programlarında / yarışmalarda bahsedileme karşılığında verilen ürünler;
Bazen radyo ve televizyonlardaki program ve yarışmalarda, kazanan izleyici / dinleyicilere ödül olarak anlaşma yapılan firmanın ürün / leri verilir. Bunun karşılığı olarak da bu programlarda o ürün / lerden bahsedilir.

Video bantlar;


Firma / markaların önemli haberlerini, tanıtım mesajlarını kısa ya da uzun metrajlı olarak hazırlayıp uygun televizyon kanallarına, program kuşaklarına yollama yöntemidir. Kaliteli hazırlandığında yayınlanma şansları oldukça fazladır.
“Sampling” / örnekler / “tester”lar
Eşantiyon dağıtımı pazarlamaya yönelik PR’ın çok uzun zamandır kullandığı önemli bir enstrumanıdır.
Yeni ürünler, genelde özel seçilmiş posta kodlarına, adreslere ve uygun evlere postalanır ya da mağaza ve önemli alış-veriş merkezlerinde çeşitli vesilelerle hedeflenen kitlelere dağıtılır.

Hedef kitlenin zevk ve beğenilerine uygun olarak çeşitli boyutlarda ve dizaynlarda hazırlanan ürün örnekleri / numuneler bir Marketing PR aracı olarak kullanılırken diğer bir taraftan ürünü de gündeme getirir.
Eğer ürün doğru zamanda, doğru yerde bulundurulup insanlara denendirilebilirse, özellikle tutundurma dönemlerinde büyük başarı sağlanabilir.

Ayrıca bu çalışmalar iyi bir tanıtım programı dahilinde yapılabildiğinde geniş kitlelere hitab etme şansı yakalanabilir.

Semboller

Mercedes’in yıldızı, Marlboro’nun kovboyu, MILKA’nın ineği vs. yıllardır kuvvetli birer sembol olarak önemli bir tanıtım aracı görevi görmektedirler.
Özel günler, haftalar;
Ticari kuruluşlarca tüketicinin ilgisinin özel bir konuda (noktada), özel bir zaman dilimi içerisinde toplanması, bu vesile ile medyanın dikkatinin çekilmesi için başvurulan en etkili MPR yöntemidir.

Gençlik programları;

Daha çok gençliğin hedef kitle grubunu oluşturduğu ürünlerin tanıtımı için başvurulan MPR yöntemidir. Konserler, frezbee şampiyonası, kayak, bissiklet, kay-kay, plaj valeybolu, paten yarışmaları vs. en bilinen çeşitleridir...
“Road-show”lar
Bu MPR aracı, firma / markalar için hedeflenen kitleler üzerinde ticari ilgi ve pazar heyecanı yaratmak açısından son derece önemlidir, aktivite ürüne / konuya iyi uydurulduğunda yapılan organizasyon basının kendiliğinden ilgisini çekmesine yardımcı olmakta, çünkü bu organizasyonlardan basına bol haber malzemesi de çıkmaktadır.

Turlar

Daha çok medyayı etkilemek için üretim tesisleri, dev fabrikalar, inşaatların gezdirilmesi, son durumunun gösterilmesi, kamuoyunda güven tazelenmesi için yapılan organizasyonlardır.

Araçlar;

Balonlar (Goodyear balonu), zeplinler (KOÇBANK), yelkenliler (HB), uçaklar, trenler, yarış otomobilleri... Bunlar çeşitli şekil ve dizanlarla tanıtımı yapılacak firma / markanın kimliğiyle donatılarak etkili bir iletişim aracı haline dönüştürülebilir. Daha çok bilinirliği artırmak için kullanılan bir yöntemdir.

Bölge programları;


Günümüzde “Mikro Pazarlama” kavramıyla önem kazanan bölgesel organizasyonar, satışların düştüğü yörelerde önemli dönüşümlerin sağlaması açısından son derece önemlidir. Yöre halkının beğenilerine yönelik hazırlanan programlarda başarı şansı yüksektir.