Fuarlara katılırken tanıtımın önemi...

Fuarlar; ülkelerin ekonomilerini canlandıran, sektörleri geliştiren, bu arada onları yabancılara tanıtan büyük organizasyonlar...

İlk kez fuarlarla 60’lı yılların başlarında İzmir’de, İzmir Enternasyonal Fuarı ile tanıştı ülkemiz. Ve geçen zaman içinde, özellikle İstanbul, bu işte lokomotif görevi üstlendi ve üç-beş derken, bir yıl içinde yüze yakın fuar düzenlenir oldu ülkemizde. Ve özellikle bunların çoğu da İstanbul’da...

Fuarlar hem ticaret, hem de tanıtım amaçlı organizasyonlar. Katılan firmaların gövde gösterisi yaptıkları, yeni teknolojilerini sergiledikleri, piyasada varlıklarını, güçlerini gösterebildikleri vazgeçemedikleri, önemli bir ortam...
Artık yazı geride bıraktık; sonbahara giriyoruz... Ülkemiz siyaset dünyasının yarattığı herkes tarafından artık açıkça bilinen bu bir biri ardına krizler, enflasyonla da karışık neredeyse 20 yıldır bizleri, iş dünyamızı yeyip bitiriyor, firmalarımızın birbiri ardına kapanmasına sebep oluyor... Ama ne yapalım, hayat devam ediyor... Bir söz var çok sevdiğim; “Yaşam hakkınız mücadele gücünüz kadardır!”... Bizler de mücadele etmek zorundayız; yok başka çaremiz. Hepimiz üzerimize düşen görevleri, elimizden geldiğince en iyisini yapmak zorundayız.
Bu görev paylaşımında bizler de işin bilim, bilgi tarafındayız, işin bu tarafını üstlenmişiz; madem ki eylül ayı deyince okullar açılıyor, işler bir hareketlenmeye başlıyor ve baktık ki fuarlar bir biri arkasına açılıyor; biz de bu ayki yazımızı bari fuarlarla ilgili bir konuya ayıralım dedik...

Firmalar neden fuarlara katılırlar, yararları nelerdir?
* Tanıtmak,
* Tanınmak,
* Satışları arttırmak,
* Yeni ürün / hizmetleri sunmak,
* Mevcut ve potansiyel hedef kitle ile yüzyüze iletişim sağlamak,
* Alıcıları değerlendirmek,
* Hedef kitleyi eğitmek, bilgilendirmek,
* Ticari işbirlikleri yapmak,
* Temsilcilik vermek,
* Bayilik anlaşmaları yapmak,
* Yeni iş olanakları yaratmak,
* Özel müşterilerin direkt olarak ilgisini çekmek,
* “Nabız yoklamak”,
* Pazar araştırması yapmak,
* Yeni “rota”lar tayin etmek,
* Yeni hedef kitle listesi, databank oluşturmak,
* Sektörün önemli kişileri, işadamları ile biraraya gelmek,
* Satış elemanlarının çok zor görebilecekleri kişiler, işadamları ile görüşebilme olanağı sağlamak,
* Nedenleri anlaşılamayan pazarlama / satış engellerinin nedenlerini anlamak, bunları çözümlemek,
* Rakiplere göre kıyas yapmak,
* Rakipleri görmek, izlemek,
* Direkt olarak satış yapmak,
* İmaj yaratmak,
* Sektörde birlik oluşturmak,
* Sektörün ve yan sektörlerin dikkatini çekmek,
* Mevcut pazarı geliştirmek,
* Basının dikkatini çekmek,
* Ülke, bölge ekonomisine canlılık getirmek...
Evet, böyle sıralayınca görüyoruz ki, fuarların yararları oldukça fazla. Hem düzenlendikleri ülkelere, şehirlere, hem üreticilere, satanlara hem de satınalanlara; yani müşterilere birçok yararı var...
Hazır söz satandan, satınalandan açılmışken; kimler geliyor bu fuarlara bir bakalım;
- Üreticiler,
- Pazarlamacılar,
- Bayiler, toptancılar,
- Müşteriler,
- Potansiyel müşteriler,
- Sektörle ilgili okullarda okuyan öğrenciler,
- Akademisyenler,
- Piyasa uzmanları,
- Basın,
- Ve tabii ki meraklılar...
Peki kimler gelmeli?

Evet, yukarıda sıraladıklarımız gelmeli fuarlara ama en çok kimler gelmeli?


Fuarlara katılımcı firmalar açısından en önemli soru; sorun da bu zaten; asıl kimler gelmeli?
Evet, asıl katılımcı firmaları fuarda katılacakları alanların birim m2 fiyatları değil de, belki de en çok bu konu ile ilgilenmeliler. Yani düzenlenen fuara doğru, gelmesi gereken ziyaretçileri getirebiliyor mu fuar firması; bunu daha çok önemsemeliler!

Katılımcı firmalar açısından baktığımızda, özellikle günümüz koşulları, atılan her adımın, yapılan her yatırımın müspet bir kara, dönüşebilmesi ana amaç... Sadece tanıtım, imaj değil, maddi kazanç da bekliyor günümüz firmaları bu gibi ortamlardan; çünkü fuarlara katılmak küçümsenecek bir maliyet değil onlar için...

Evet, “Müşteri her zaman haklıdır”; bu konuda da öyle... Ve zaman zaman Reklam ve PR (Halkla İlişkiler) faaliyetlerinde de yapılan bir yanlış da çıkabiliyor ortaya istenmese de. Bunun da adı; “tereciye tere satmak”; yani “kendi çalıp, kendi oynamak” oluyor. Yani fuara asıl satınalıcılar değil, sektörün kendisi geliyor çoğunlukla.

Fuar organizasyonlarında en önemli konulardan biri de bu oluyor zaten; yani hedefleri iyi belirlenememiş, doğru yapılmamış tanıtım, Reklam ve PR çalışmaları ve gerekli “sinerji”nin “çekim alanı) yaratılamaması...

Ne yapmalı?


Düzenlenen fuarlara iyi, etkili, istenen ziyaretçilerin gelebilmesi için öncelikle hedef kitlenin iyi tayin edilebilmesi ve buna göre tanıtım yapılması şarttır. Bu da sadece fuarı düzenleyen şirketin değil, katılımcı firmaların da yapacakları özel aktiviteler ve tanıtım çalışmalarıyla mümkün olabilmektedir. Çünkü “direkt mailing”ler, özel davetler, ücretsiz girişler, kokteyl ve açılışlar, seminer, kongre ve konferanslar, testler, deneme kolaylıkları, eşantiyon dağıtımları, özel indirimler, yarışmalar, ödül törenleri, sergiler ve basın toplantıları gibi aktivitelerle de desteklenmiş fuarlarda etki gücü ister istemez daha yüksek olmaktadır. Ancak tabii ki bunların doğru ve yerinde yapılması kaydıyla... Çünkü ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemli!
Reklam ve PR önemli!
İşte bütün bunlar için, fuarlara katılırken;
* Fuarı yapan firma,
* Fuarın yeri,
* Güvenlik durumu,
* Nakliye ve gümrük işleri vs.
gibi önemli şeylerin dışında
* Reklam ve
* PR çalışmaları konusunda da neler yapıldığını öğrenmek kadar sizin de neler yapacağınızı bilmeniz önem taşıyor, topluca beklentilere ulaşabilmek için...
Evet, görüldüğü kadarıyla fuarın yapılması, organize edilmesi kadar, fuarın gerçekten izlemesi gereken hedef kitlelere ziyaret ettirilmesi, onların fuar alanlarına çekilebilmesi de oldukça önemli bir konu.
Peki etkili Reklam ve PR çalışmalarının başka nelere katkısı oluyor?
* İlgi odağı oluşturuyor,
* Bilgilendiriyor, eğitiyor,
* Anlamayı geliştiriyor,
* Hedeflenen kitlelerin algılama ve buna bağlı olarak tavırlarını geliştiriyor, değiştiriyor,
* Farkındalık yaratıyor,
* Bilinirliği artırıyor,
* Hatırlatıyor,
* Firma / marka imajı yaratıyor, pekiştiriyor,
* Müşteri ve potansiyel müşteriyi direkt olarak harekete geçiriyor,
* Değişik satınalma ortamları yaratıyor,
* Satınalma sebebi yaratıyor ve
* Satışa itiyor...

Tabii ki bir de doğru medya planlamalarıyla...