İş ararken, İnsan Kaynakları Danışmanlık Kuruluşları

Günümüzde artık pek çok konuda başvurulan çeşitli danışmanlık kuruluşları var; İşletme’den Pazarlama’ya, Finans’tan Bilişim’e kadar çok değişik konularda firmalara, yöneticilere eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyorlar...

Bunlardan son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz İnsan Kaynakları Danışmanlığı yapan kuruluşlar, hem eleman arayan firmalara, hem de iş arayan elemanlara hizmet veriyor ve iş dünyasındaki ağırlıklarını son 4-5 yıldır yoğun bir şekilde de hissettiriyorlar.

Biliyoruz; dünyanın gelişmiş ülkelerinde emlak pazarlama büroları olduğu gibi eleman pazarlama (iş bulma) şirketleri de var...

Yine bildiğimiz kadarıyla bu iş bizde İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun iş sahası kapsamına giriyor ama görüyüruz ki, bu kuruluşun günümüz dinamizmine yeterince ayak uyduramaması, bu işi daha iyi yapabilen kuruluşların birbiri ardına devreye girmesine neden oluyor. Ve bu iş sahası geliştikçe gelişiyor ve internet’in de günlük hayatımıza bu kadar yoğun girmesiyle bu hizmet ve danışmanlık çeşidi yavaş yavaş bu yeni iletişim ortamına doğru kayıyor...

Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Kariyer Planlama çalışmaları kısa bir zaman öncesine kadar üniversitelerdeki seminerler sırasında ve rehber öğretmenler yardımıyla gerçekleştiriliyordu. Ancak bu hizmetler artık üniversitelerin bünyesinden çıkmış, profesyonel danışmanlık firmalarının iş sahalarına yoğun bir şekilde girmiştir.
Özellikle mezun adaylara yönelik, kariyer planlama ve yönlendirme konusunda çalışan danışmanlık firmaları, adayların hangi sektörlerde, hangi pozisyonlarda, nasıl bir yöntem izleyerek daha fazla başarılı olabilecekleri konularında kendilerini bilgilendirirken, bilimsel yöntemler de kullanarak adaylara danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Sadece bununla da kalmamakta, bu danışmanlık firmaları adaylardan aldıkları veriler doğrultusunda, kendilerinin ulaşmak istedikleri hedefler doğrultusunda özgeçmişlerinin hazırlanmasında da yardımcı olmakta, onlara çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedirler.

Danışmanlık firmalarının farklılığı, bazı zorluklar...
Bakıyoruz; aynı sektörde, aynı konuda çalışan firmaların bile detaylardaki farklılıkları gibi, aynı konularda çalışsalar bile danışmanlık firmalarının da kendi aralarında bazı çeşitlilikler gösterdikleri gözlenmektedir.

Bu farklılıklar, bu firmalarda çalışan danışmanların farklılığıyla başlamakta, özel iş sahalarına, çalışma sistem ve biçimlerine, koşullarına, müşteri (firma) taleplerine göre hedefledikleri ve belirledikleri adaylara, müşteri standartlarına, müşteri profillerine ve ücret yapılarına kadar değişim göstermektedirler.

Sorun;


İş olur da sorunsuz olunur mu; konumuz gereği İnsan Kaynakları Danışmanlığı yapan kuruluşları incelediğimizde, diğer sektörlerde olduğu gibi onların da şu andaki en büyük sorunlarının iş tecrübesi yeterli olmayan personel (danışman) kadroları ile çalışmak zorunda kaldıkları olduğunu görüyoruz.

Çünkü bu iş sadece bir eğitim işi değil, ayrıca bir vizyon işi, iyi bir iletişim kurma da işi...
Sadece bununla da kalmıyor, bazı özel yeteneklerin yanında iyi bir çevre de gerektiren bu iş, biraz insan psikolojisinden anlamayı da gerektiriyor. Çünkü iyi bir İnsan Kaynakları Danışmanı’nın temsilciliğini yaptığı iş adayını en iyi şekilde tanıması, değerlendirebilmesi, onu talep ve beklentilerine uygun olarak en iyi şekilde temsil edebilmesi de gerekmektedir!

Diğer sorunlar...


Yine iş bazında ele aldığımızda İnsan Kaynakları danışmanlık şirketlerinin en önemli sorunlarının;
- Geniş kapsamlı iş arayan kitlelere ulaşamamak,
- Mevcut CV ve verileri güncelleştirememek (elemanların en son nerelerde çalıştğı, kariyerine neler eklediği vs.),
- Eleman / firmalar arasında mülakat randevularının alınmasındaki zorluklar (yoğun iletişim geretirebiliyor, tarafların saatleri birbirine uydurulamayabiliyor),
- Eleman yerleştirme (kişi) bazında iş sürecinin uzun olması (kişilererası uyuşmazlık, firmaların verdikleri sözlerde durmaması, maaş ödemelerindeki gecikmeler, taksitlendirmeler vs.) işyerlerinde ortama çalışma süresi 3 aya kadar inmiştir)...

Ve en önemlisi;


- Firmaların iyi eğitim görmüş, tecrübeli yaşı geçmemiş genç eleman arayışları; ama piyasada yeterli eğitime sahip olduğu halde tecrübesiz adayların çokluğu
ve;
- Bu kişilerin yeterli yeterliliğe sahip olmadıkları halde istedikleri, talip oldukları makamlar (mezun olur olmaz yöneticilik!) ve talep ettikleri yüksek ücretler
olduğu gözlemlenmektir...
Danışmanlık firmaları çeşitleri
Hizmet alacak kişiler / kuruluşlar tarafından baktığımızda danışmanlık firmalarının kimliklerini oluşturan en önemli unsurun, yaptıkları işin; işin firma tarafında mı, eleman (iş arayan) tarafında mı olduğu ile de yakından ilgili olduğudur.
Bunlardan, özellikle üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonlarına yönelen ve firmalara sadece bu tarz (konumda) yöneticiler bulan / yerleştiren danışmanlık firmaları, sadece bu konuda çalışıp, sadece bu konuda danışmanlık ücreti talep ederlerken, diğer çeşit danışmanlık kuruluşlarının yine belli bir ücret karşılığında (genellikle işe yerleştirilen elemanın bir aylık maaşının tamamı ya da yarısı; ya da yine elemanın bir aylık maaşınının yarısının işe yerleştirilen elamandan, yarısının da elemanının yerleştirildiği firmadan alınması şeklinde...) CV’leriyle başvuran, iş arayan elemanlara iş bulmakta, işe yerleştirme hizmeti vermektedirler.

Bu danışmanlık kuruluşlarından, başta bahsettiğimiz firmalar, seçim ve yerleştirme konusunda en çok sektörel araştırma (head hunting) yöntemini kullanırlarken, diğerleri CV databank’ı oluşturma yöntemini kullanmaktadırlar. Ve tabii ki, tabii devamlı olarak iletişim içinde bulundukları firma / çevreler yanında, gazetelerin haftasonları yayınladıkları “İnsan Kaynakları” eklerinde yayınlanan ilanlardan da yararlanmaktadırlar bu işe yerleştirme işlemleri için.

Başka farklılıklar

Bu arada, firmalara yönetici yerleştiren danışmanlık kuruluşlarının daha çok büyük firmalara yönelik bu hizmetleri verdikleri gözlemlenirken, elemanlara iş bulma konusunda danışmanlık hizmeti veren kuruluşların daha çok alt düzey müşteri gruplarına ve adaylara yönelik iş yaptıkları gözlemlenmektedir.

İşin yapılış prosedürlerine baktığımızda ise, elmanlara yönelik danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar, adayların kendi yazdıkları CV’lerin yanısıra bizzat kendilerine ait formlara doldurttukları özgeçmişler başta olmak üzere, herbirine kendi adlarına özel dosyalar açmakta, müşterileri firmalardan gelen talep ve pozisyonlara uygun olarak aday taraması yapmaktadırlar (bu işlem devamlı olarak yapılır, eleman takip edilir)...

Bu kuruluşlar aracılığıyla iş ararken nelere dikkat etmelisiniz?


Eskiden iş ararken çoğunlukla eş-dost akrabalar devreye girirlerdi; “Bizim şu çocuğa bir iş!” diye...
Sonra bu İnsan Kaynakları ekleri girdi devreye... Ama görüyoruz ki, bu ekler de hala çok işe yaramıyor, çünkü gazetelerde o boy boy dev ilanlara başvuranların büyük bir çoğunluğu değişik bahanelerle işe alınmıyor. Ve yine akraba, eş-dost devreye girmek zorunda kalıyor...

Neyse ki, şimdi bu danışmanlık kuruluşları bu işi pek iyi yapıyor, sizi pazarlıyor; akraba, eş-dost’a pek minnet etmeniz gerekmiyor... Hele hele iyi de bir kariyeriniz varsa (tabii şansınız da), uzun süre işsiz kalmıyorsunuz.

Peki, neler dikkat etmeliyiz bu firmalarla çalışırken?


- Başvuracağınız danışmanlık firması hakkında önceden istihbarat yapın.
- Danışmanlık firmasının özelliklerini, mülakat prosedürünü ve ücret sistemini iyice öğrenin.
- (Portföylerinde varsa) size sunulan iş olanaklarının tüm detaylarını öğrenin,
- Mülakat yapacağınız firma / kişiler hakkında bilgi alın.
- Maaş konusunda danışman kuruluşun destek verip, vermeyeceğini öğrenin.
- Danışmanlık kuruluşunu doğru bilgilendirin. Talep ettiğiniz işin, pozisyonun özelliklerini, hedef ve beklentilerinizi iyice anlatın (bu bilgilerin detayları ve doğruluğu sizin pazarlanmanız konusunda danışmanınızın başarısını artıracaktır).
- Yazdığınız CV’nizde iş tecrübelerinizi, referanslarınızı ve önemli, öne çıkan özelliklerinizi iyi belirtin.

Ve en önemlisi;


- Özgeçmişinizin sizin uygun görmeyeceğiniz kişi / kuruluşlara gönderilmemesi için özel talimat verin!
Evet, danışmanla / şirketle yaptığınız ön görüşmede bu ayrıntıyı belirtirseniz, böyle bir problemi de ortadan kaldırmak pekala mümkündür.