“Franchising”in avantajları...

Franchise alan firma, Franchise veren firmanın her konudaki desteğinden yararlanır... Franchise veren firma ise bu sistemle pazarını daha çabuk genişletir, kısa bir zaman içinde rakiplerine karşı daha güçlü bir hale gelir...

Son yılların en çok rağbet gören ticaret sistemlerinden biri “Franchising”... Türkiye’de de popülerliğini her geçen artırıyor, hızla benimseniyor, yaygınlaşıyor Franchising...

ış dünyamıza baktığımızda, iyi bir marka yaratan ya da yarattığını sanan birçok firmanın bu faydalı sisteme yöneldiğini görüyoruz.

Evet, “Franchising” tüm dünyada denenmiş, hem kullanıcıya, hem de kullanana büyük yararlar sağlayan, kendini kanıtlamış bir sistem bugün...

Biz de bugünkü yazımızı bu sistemin yararlarına ayırdık. Simdi neymiş bu sistemin yararları, incelemeye çalışalım;

“Franchising”de kullanıcı;
* Oturmuş, denenmiş, hataları en aza indirgenmiş bir sistem ve işletmeye dahil olmaktadır,
* Kullanıcı, karlı bir markanın imajını da satınalmış olmaktadır,
* Bu sistemde kullanıcı, sıfırdan başlayarak yapacağı birçok hata için zaman, efor ve para kaybetmemektedir,
* Katılımcı, kuvvetli bir organizasyonun içinde yeralmaktadır,
* Hazır bilgiden, teknolojiden, ve ana firmanın eğitim olanaklarından yararlanmaktadır,
* Kullanıcı, eğitimsizlik ve tecrübesizliğin getireceği zararlardan kendisini daha iyi korur,
* ışiyle birlikte kendi prestijini de artırır,
* Kendi başına kolay kolay giremeyeceği bir pazara daha rahat girer,
* Kendisini büyük, güçlü bir orğanizasyonda daha güçlü hisseder,
* ış yapabilme potansiyeli, diğer rakiplerine göre daha fazladır,
* Kullanıcı firmanın personeli daha iyi motive olur,
* Yapılan işten daha fazla verim alınır,
* Firmanın saygınlığı vardır...
Sistemin genel faydalarına gelince...
* Kuvvetli bir sisteme dahil olmak başarı şansını artırmaktadır (kendi kendine iş yapan firmaların ilk 5 yıl içindeki başarısızlık şansları %90’larda iken, kuvvetli bir “Franchising” sistemine dahil olmuş firmalarda bu orun %10’lardadır!),
* Başarısızlık riskinin azlığından dolayı, katılımcı firma olarak kredi alma olanakları daha fazladır ve kolaydır. Hatta bazı “Franchising” sistemlerinde bu konuda ana firma, sisteme katılacak firmalara yardımcı da olmaktadır,
* Sisteme dahil olmuş tüm Franchise alıcıları, sistemdeki diğer Franchise alıcıları ile karşılaşabilecekleri rekabetten özel yöntemlerle korunurlar (örneğin, aynı semtte, belli bir mesafeden daha yakında bir başka Franchise alıcısının bulunmaması sistemin ana koşullardan biridir!),
* Franchise vericisi kuruluş, Franchise alan firmaya yer bulma, araç, gereç tedariki, ekipman ve eleman sağlama, stok temini, tanzim-teşhir, dekor ve inşaat gibi konularda yardımcı olur, destek verir. Bu maliyetleri düşürmede, zaman kaybının önlenmesinde önemli bir unsurdur.
* Dolayısıyla, Franchising’de katılımcı firmalar için yatırım masrafları diğer yatırımlara oranla daha azdır,
* Franchising’de Franchise alıcısının işletme masrafları daha azdır. Franchise alan firma, Franchise veren firmanın toptan malzeme alma olanaklarından (pazarlık şansı yüksektir!), toplu tanıtım (Reklam, Halkla İlişkiler) yapma avantajlarından, eleman eğitim programlarından yararlanır,
* Franchise alan firma zor bir durumda kaldığında, Franchise veren firmanın her konudaki desteğinden yararlanır,
* Franchising’de katılımcılar arasında iyi, etkili bir paylaşım vardır. Franchise alıcısı firmalar, birçok değişik konuda, kendi aralarında tartışabilirler, problemleri ortaklaşa çözebilirler, ortak menfaatleri için “daha iyi”yi hep birlikte ararlar, birbirlerinin deneyimlerinden yararlanırlar. Bu yüzden Franchising’de “Birliktelik Ruhu”, Personel, hatta işveren motivasyonu oldukça önemlidir...

Franchising’in, Franchise vericisi (ana firma) için olan avantajlarına gelince...

Franchising’in en önemli ve yararlı tarafı; kullandırıcı firmaya devamlı ve periodik olarak bir gelir getirmesidir.

Diğer avantajlara baktığımızda;
* Franchising geniş bir pazarlama ağı kurmak için iyi bir alternetif sistemdir.
* Üretimin artırılması için iyi bir yöntemdir,
* Ana firmanın işini geleştirmede daha az riskli, daha az yatırım gerektiren bir araçtır,
* Franchising’de alıcı kendi yatırımını kendisi yaptığından, ana firma bir borçlanmaya gitmeden ya da finans sıkıntısı çekmeden işini büyütebilmektedir,
* Franchise veren firma pazarını daha çabuk genişletmekte, rakiplere karşı daha güçlü bir hale gelebilmektedir,
* Franchise alan firmaların sahiplerinin, yaptıkları yatırım kendilerine ait olduğu için, maaşlı yöneticiye oranla iş yapma istekleri, başarılı olma şansları daha fazladır. Bu da satışları, karlılığı ve firma verimini arttırıcı en önemli unsurdur,
* Başarılı olan ücretli yöneticilerin başka firmalara geçiş ihtimali çok yüksek iken, Franchise alan bir firmanın sahibi için böyle bir durum sözkonusu değildir,
* Franchise alan bir firmanın sahibi, ücretli yöneticiye oranla, bulunduğu çevrenin iş yapabilme potansiyelini daha iyi kullanır,
* Franchise alan firma müşterisi ile daha sağlıklı ilişkiler kurar,
* Franchise alan firmanın kendi başarısızlığının riski kendisine aittir. Böyle bir durumda Franchise veren firma herhangi bir zarar görmemektedir,
* Franchise veren firma Franchise alan firmanın karşılaştığı günlük sorunlarla uğraşmak zorunda kalmamaktadır, daha az personel problemi vardır,
* Organizasyonu idare etmek daha kolaydır,
* Toptan alımlarda ana firma büyük avantajlar, ödeme kolaylıkları sağlar,
* Bankaların finans, kredi kolaylıklarından yararlanır,
* “Satınalan”da süreklilik vardır, bu sayede sağlıklı bir dağıtım sistemi kurulabilmektedir,
* Üretim, yönetim, tanıtım, pazarlama, satış gibi konuların zorlukları iki taraf arasında paylaşıldığından üretim ve satış arasındaki “optimum miktar uyuşmazlığı” problemi minimum düzeyde ortadan kalkmış olmaktadır.