“Siyasetçi İmajı” bir İletişim, Tanıtım işi!

Günümüz “İmaj devri”... Yani iyi yapan, iyi tanıtan kazanıyor, başarılı oluyor... “Siyasetçi İmajı” da aynen bir ürün, bir hizmet gibi ele alınıp değerlendirilmesi, planlanması gereken, Reklam ve Halkla İlişkiler uzmanlarının koordineli olarak çalışmasını gerektiren bir iş; bir İletişim / Tanıtım işi...

Günümüzde bir çok konu, büyük bir değişim içinde. Bir çok şey alışık olmadığımız bir biçimde, albenili bir hale getirilerek bambaşka bir şekilde karşımıza çıkabiliyor, çıkarılabiliyor....

Neredeyse mevsimler bile kalmadı; kışın yaz meyvalarını, yazın kış meyvalarını yiyebiliyoruz uzun yıllardır... Seralarda, değişik iklim ortamlarının yaratıldığı mekanlarda yetiştirilen sebze ve meyvaları her an bulabilmek, satınalmak mümkün günümüzde...

Diğer tarftan parası olan bir uçağa atlıyor; yazın ortasında, bir kaç saat sonra bir kayak merkezine gidebiliyor. Ya da yine bir kaç saatlik bir uçak yolculuğundan sonra sıcacık kumsallarda uzanıp güneşleniyor, denizin tadını çıkarabiliyor...
Vücudunuzun herhangi bir yerinden şikayetçi misiniz? En ufak bir bıçak izi dahi olmadan, başarılı bir estetik ameliyatla bambaşka güzellikte bir insan olabiliyorsunuz...

Ve insanlar yaptıkları tek bir eylemle dahi bir anda çok meşhur olabiliyor; sadece yaratılan bir imajla hiç umulmadık zamanlarda, umulmadık insanlar, umulmadık ürünleri satın alabiliyorlar .

Evet, bütün bunların hepsi bilgiden, tecrübeden, uzmanlıktan en üst düzeyde yararlanarak mümkün olabiliyor.
Peki, bilgi, uzmanlık olmadan da böyle şeyler olmuyor, olamıyor mu?
Oluyor tabii ki. Ya tesedüfle ya da şansla...
Peki, iyi tanıtım neyle oluyor?
İyi, etkili Reklam ve Halkla İlişkiler’le oluyor. Ve medyayı en iyi şekilde kullanmakla...
Yani siz istediğiniz kadar iyi bir ürün / hizmet üretin; bunu çok iyi bir şekilde tanıtamıyor, hedeflediğiniz kitlelerle iyi, etkili bir iletişim kuramıyorsanız başarı şansınız pek fazla olmuyor.

Konu kişilere gelince...


Konu; “kişi” olarak da baktığımızda pek farklı değil! Bir kişi de (ister bir siyasetçi, bir devlet adamı ya da bir sanatçı olsun!), aynen bir ürün gibi ele alınıp, raklamı, tanıtımı iyi / doğru yapılamadığında ve medya gerektiği gibi kulanılamadığında, hedeflenen başarının kazanılması pek mümkün olamıyor.

Özellikle Halkla İlişkiler’in temeline baktığımızda; “İyi şeyler yapmak, bunları hedeflenen kitlelere en iyi şekilde duyurmak sanatıdır” diye tanımlıyoruz... Bu tanımı konumuza indirgediğimizde ve bir siyasetçiyi örnek olarak ele aldığımızda; bir kişi istenildiği kadar üstün niteliklere sahip bir siyasetçi / devlet adamı olsun; bunu, yapacakları çalışmaları en direkt, en etkileyici bir şekilde; en doğru, net anlaşılır mesajlarla hedeflenen kitlelere iletemiyor, anlatamıyorsa, kendisini yeterince (hatta bazen abartılı bile olabilir!) tanıtamıyor, fikirlerini hedeflediği kitlelere yeterince ve gerektiği şekilde (net bir şekilde!) aktaramıyor ve tabii ki benimsetiyorsa, “el yordamı” ile yapılan çalışmalardan büyük başarılar beklemek sadece bir hayaldir!

Konu öncelikle ve yoğun bir “İletişim / Tanıtım” işi ve operasyonel çalışmalar gerektiren bir iş! Ve iyi araştırılması gereken, stratejilerinin iyi belirlenmesi, iyi planlanması, iyi uygulamaya koyulması ve değerlendirilmesi gereken bir iş...
* Kulanılacak iletişim araçlarının seçimi,
* Bunlarda, hedeflenen kitlelere iletilecek mesajlar,
* Anlatım dili, üslup,
* Hitap şekilleri,
* Yayınların periodları,
* Bu iletişim araçlarının grafik dizaynları,
* Baskı kaliteleri,
* Metinlerin uzunluk-kısalığı,
* Bu dizaynlarda kullanılan fotoğraflar,
* Bunların kalitesi,
* Çekimlerdeki ustalık,
* Işık ve gölgeler,
* Çekim açıları,
* Siyasetçinin verdiği poz,
* Fotoğrafların kullanıldığı yerler,
* Makyaj,
* Giyim,
* Genel görünüm,
* Saç, sakal, bıyık...
Herşey önemli... Ve asıl önemlisi; bu yapılan çalışmaların doğru / yanlış, güzel / çirkin olarak hepsinin kişiden kişiye değişebilen kavramlar olması...
Peki hangisi doğru bunların?
Bu sorunun cevabını iki şey verir;
1- Bilimsel araştırmalar,
2- Uzmanlar.
Ancak herşeyin araştırmasını yapılamaz! Bu hem zaman, hem de bazen çok para isteyen bir iştir. Örneğin; basında çıkacak bir yazıyı ya da röportajı, burada kullanılan anlatım dilini her zaman araştırmak hem çok zaman alır, hem de böyle bir eylemde bulunmak son derece saçmadır!
O zaman geriye ne kalıyor?
Sadece gerçek uzmanlık... Yani bu tarz soruların cevabını sadece gerçek bir iletişim uzmanı verebilir.

Doğru imaj şart!

Evet, günümüzde mal / hizmet konusunda karşı karşıya kaldığımız İletişim / Tanıtım konuları, yoğun rekabet koşulları içinde siyaset sahnesinde de aynen kendisini gösteriyor ve bir siyasetçinin de aynen bir ürün gibi profesyonelce düşünülüp, ele alınması, planlanıp, hatta ambalajlanıp, iyi reklam, tanıtım çalışmalarıyla cazip hale getirilmesi, gerektiği gibi hedeflenen kitlelere sunulması gerekiyor.

Bu durum dünya geneline baktığımızda özellikle Amerika’da had safhalarda... Yani seçim kampanyaları adeta birer “Lansman Kampanyası” şeklini alıyor; liderler bir marka gibi ele alınıp, yaratılıyor ve insanlara sunuluyor...
Bir çok konuda biliriz; her zaman farklı olan şeyler dikkat çeker. Yani kendine özgün kimliği olan şeyler... Sıradanlığa pek yer yok günümüz dünyasında... Her ürün, herkes bir şeyiyle, bir özelliğiyle farklı olmak zorunda... Bu farklılık; bir kalite, bir değer, değişik bir anlayış, değişik bir fikir olarak ortaya koyulabiliyorsa ve bu imaj (kimlik) doğal olarak algılanıyor, ait olduğu kişinin (konumuzda; siyasetçi) doğasına da aynen uyuyorsa başarı kazanılıyor. Ancak kişinin doğal yapısına uymayan kimliklerin ömrü de çok kısa oluyor!

Bu ne demek?

Ciddi olmayan bir kişinin ciddi görünmeye çalışması, kültürsüz bir kişinin kültürlü görünmeye çalışması; asabi bir kişinin sakin, bozuk aile yapısı olan bir kişinin çok mutlu gibi bir aile tablosu çizmeye kalkışması gibi kişinin doğasına uymayan imaj yüklemeleri bir gün mutlaka bir yerlerden kaçak verir. Bunun sonucu da mutlak başarısızlıktır (Günümüzde siyasetçilerle ilgili imaj çalışmalarında en çok rastlanan strateji; siyasetçinin seçim zamanında halkla bütünleştirilmesi, mutlu bir ailesi olan siyasetçi imajıdır. Bu imaj seçimlerden sonra yerini liderin sportifliği, enerjikliği, yakışıklılığı, espritüelliği, çocuk sevgisi, doğa sevgisi vs. eklemeleriyle saygınlığın ön planda tutulduğu bir karizmaya bırakmaktadır.).
Bu arada unutmamalı ki; imaj bir aynadır. Sadece gerçekleri yansıtır. Bunu yaparken de, iyi, güzel yönler en iyi şekilde ortaya çıkartılıp (hatta bazıları abartılırken), çirkin, kötü yerler ustaca gizlenebilir!

Ancak bu çalışmaların kendi kendine yapılması son derece zor ve yanlıştır. İş, gerçek Reklam ve PR uzmanları ile koordineli olarak, profesyonelce çalışması gereken bir konudur. Ve “dışarıdan bakan göz”; Sanılan Kimlik, Algılanan Kimlik, Gerçek Kimlik, İstenen Kimlik açısından son derece önemlidir!

Sonuç olarak, henüz uzmanları az olsa bile İletişim / Tanıtım konularının tamamen ayrı eğitim, bilgi, kültür, tecrübe ve özel yetenek isteyen konular olduğu artık iyice bilinmelidir. Ve bu işin teknik boyutlarının yanında, artistik boyutlarının da olduğu (işin en fazla uzmanlık gerktiren tarafı!) asla unutulmamaldır.