İletişim / Tanıtım ortamları

Kitle iletişim araçları her geçen gün çeşitlenmekte, sayı olarak da artmaktadır. Bu durum, İletişim ve Tanıtım amaçlı olarak, bu yayın ortamlarının avantaj ve dezavantajlarını daha çok düşünmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.
Bir ürün ya da hizmet için Reklam / PR çalışması yapmanız gerekebilir. Neyi, hangi yayın ortamını, hangi medya / kitle iletişim aracını kullanırsanız daha iyi, etkili sonuç alabilirsiniz?

Yayın ortamları hedef kitle ile birlikte düşünülmesi gereken bir unsurdur. Yani;

* Hedef kitlenin hangi durum ve koşullarda, tutum ve davranışları nelerdir?
* Hangi grup, en çok hangi iletişim araçlarına ilgi göstermektedir; neden göstermektedir?
* Satınalma, tüketim eğilimleri nelerdir; vs. vs...
Şimdi bu yayın ortamlarından birkaçının, avantaj ve dezavantajlarını mümkün olduğunca incelemeye çalışalım;

GAZETELER

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla tercih edilen yayın ortamlarıdır. Özellikle reklamlar için hemen hemen her Medya Planlamacı’nın kampanyasında kullandığı etkili bir iletişim (kitle) aracıdır.
Gazeteler, yayınlandığı, dağıtıldığı ve okunduğu alanlar itibariyle;
1- Ulusal (yurtiçi),
2- Yerel / bölgesel ve
3- Uluslararası
olarak 3 kategoride incelenmektedir.
Yayın sıklığı açısından; günlük, haftalık, aylık; yayınlandığı saatler açısından sabah ya da akşam gazeteleri olarak da adlandırılan gazeteler, dağıtım zorlukları, okuruna zamanında ulaşabilmesi gibi sorunları ortadan kaldırabilmek için, özellikle “yerel”ler dışında, birbirinden değişik uzaklıklardaki şehirlerde de basılarak yayınlanmaktadır.

Gazeteler içerikleri incelendiğinde, hedefledikleri kitlelerin özelliklerine göre değişik ekonomik, sosyal yapıdaki ve demografik özelliklerdeki gruplara yönelmektedir. Bu özellik, yapılan reklamlarda, birincil hedef kitleye ulaşma şansını artırmaktadır.

Yukarıda değindiğimiz şekliyle, gazetelerin yerel baskı yapabilme özellikleri, sadece istenilen bölge / lerde, üstelik daha düşük maliyetlerle ve içerik açısından ayrılmış özel sayfalarda (ekonomi, spor, sağlık, kadın, vs...) Bölgesel Reklam, tanıtım çalışmaları yapılabilmesi açısından oldukça cazip olabilmektedir.

Ayrıca gazeteler, yayınlanma sıklığına bağlı olarak, hedeflenen kitleye daha sık ulaşılması ve bu sıklığın reklamveren tarafından istenildiği gibi ayarlanabilmesi açısından da önemlidir.

Bunlara;

* Yayınlanacak ilanların en geç 1 gün öncesine kadar bile yayın kuruluşuna verilebilmesi (televizyonlarda bu süre 1-2 hafta arasında değişibilmektedir),
* Yayınlanan reklamların istenildiğinde kesilip saklanabilmesi,
* İlanlarda detay, geniş açıklama verilebilmesi,
* İstenildiğinde defalarca okunabilmesi,
* Güncel olaylara göre çabuk reklam, tanıtım yapabilme; süratli davranabilme özelliği de eklendiğinde iyi, etkili bir iletişim aracadır gazeteler.

Dezavantajlar;

* İlan ücretleri pahalıdır.
* Baskı kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun, reklamlar kağıt özelliğinden dolayı dergilerdeki kadar iyi olamamaktadır.
* Reklamlar iyi ya da kötü olsun; haberler (yazılar), fotoğraflar ve diğer reklamlar arasında iyi algılanamayabilmekte, reklamlar istenen yerlerde istenildiği şekilde yeralmayabilmektedir.

DERGİLER

Dergiler basılı kitle iletişim araçları içinde, gazetelerden sonra ikinci sırada yeralırlar.
* Özel konulara ve bu konulara meraklı özel hedef kitle gruplarına seslenmeleri açısından reklamverenin vazgeçemediği yayın ortamlarıdır.
* Kaliteli kağıtlara, kaliteli olarak basılması, gazetelere göre dergilerin en önemli üstünlüğüdür. Böyle bir yayın ortamında ürün / hizmetin kalitesi de daha iyi ortaya koyulabilmekte, daha kuvvetli imajlar yaratılabilmektedir.
* Yaşam süresine baktığımızda, dergilerin okunma süreleri, dergi başına okuyan insan sayıları ve kaliteli oluşlarından dolayı uzun süreli saklanabilmeleri en önemli avntajlarıdır.
Dezavantajlar;
* Mesajların hedef kitleye iletilme sürati gazetelere oranla daha düşüktür. Hatta bazı dergiler hemen alınır alınmaz okunmaz, bu da mesajların geç iletilmesine yolaçabilir.
* Dinamik değillerdir. Piyasa koşullarına göre yapılacak reklamlara seri hareket edebilme imkanı tanımamaktadır.
* Seyrek aralıklarla yayınlanması, mesaj iletiminde kopuklulara yolaçabilmekte, kalıcı bir etki yaratmak güçleşebilmektedir.
* Daha çok ülke bazında yayınlandıklarıından, bu yayın ortamlarında bölgesel reklamlar yapmak mümkün olamamaktadır.
RADYOLAR
* Yayınlandığı alanı,
* Dinleyici kitlesinin büyüklüğü,
* Her yerde, her koşulda dinlenmesi (evde iş yaparken, kitap okurken, işte çalışırken, yolda yürüken, otomobilde giderken vs.),
* Mesajın hedeflenen kitleye çok seri bir şekilde ulaştırılması,
* Günün her saatinde dinlenebilir olması ve
* Hem dinleyici, hem de reklamveren açısından ekonomik oluşu
radyoyu en etkili mecralardan biri kılar.
Dezavantajlar;
* Yayın kalitesi her yerde aynı olamayabilmekte, parazitler mesajın etkisini azaltabilmektedir.
* Radyo reklamları pek kalıcı değildir; bu yüzden sık tekrar gerektirebilir; bu nedenle daha çok diğer reklamları desteklemek amacıyla tercih edilir.
* Dinleyicilerin sosyo-ekonomik düzeyleri aynı değildir. Yani net bir hedef kitleye yönelmek zordur.
TELEVİZYON
* İnsanların gördüklerini daha az unutmaları, akıllarında daha iyi tutmaları açısından, kitle iletişim araçaları içinde en etkili; iyi kullanıldığında en etkileyici olanıdır.
* Daha rahat , keyifli ortamlarda izlenebilmektedir.
* Çok büyük hedef kitlelere ulaşılabilmektedir.
* Bu nedenle reklamın mesajının kişilere ulaştırılmasında, kişi başına birim maliyet oldukça düşük olmaktadır.
* Yine bu nedenle özellikle büyük kampanyalarda reklamcıların vazgeçemedikleri bir mecradır.
* Sesli ve görüntülü bir yayın araçcı olması, okur-yazar oranlarının düşük olduğu bölgelerde bile insanlar üzerinde etkili olmasını sağlamakta, özellikle bilgilendirici reklamlarda yararlı olmaktadır.
* Reklam ücretlerinin pahalı olması, reklamveren firma açısından bir güç gösterisi olarak algılanmakta, bu da o kuruluşa hem prestij, hem de güven sağlamaktadır.

Dezavantajlar;


* Film yapım ücretleri de eklendiğinde, toplam olarak pahalı bir mecradır.
* Akılda kalma yüzdesi basılı iletişim araçlarına göre biraz daha azdır (basılı bir reklamlar istenildiği zaman tekrar tekrar okunabilmekte, kesilip, saklanabilmekte, tüketiciyi uygun zaman ve koşullarda harekete geçirebilmektedir).
* Reklamın “zappig”e uğrama ihtimali vardır.
* Televizyon kanallarının çoğalması izlenirliği azaltmaktadır.