“Kurum Dergisi” nasıl yayınlanmalı? (2)

“Kurumdışı”na yönelik olarak çıkarılan bu dergiler çok önem verildiğinde, bazen bol reklam alınan, hatta satılabilen bir medya haline de dönüşebilmektedir!

Geçen hafta kurum dergilerinin nasıl yayınlanması gerektiği ile ilgili genel bir giriş yazısı yazmış, bazı yapılması ve yapılmaması gereken konulara değinmiştik.

Bugün biraz daha, ağırlıklı olarak teknik açıdan irdeleyeceğimiz bu konu, firma / markalarımızın önemsediği ancak pek de fazla başarılı olamadıkları bir konudur.

Burada bu konuya pek girmeyeceğiz ama bu başarıszlığın sadece iki sebebinin altını çizmekte yarar var. Bunlardan birincisi;
Bu iş konusunda yeterli bilgi birikimi, vizyonu ve estetik görüşü olmayan, olduğunu sanan firma sahipleri / üst düzey yöneticiler,
İkincisi; konuyla ilgili, yeterli alt yapısı, bilgi birikimi, iş tecrübesi olmayan, estetik yönü zayıf reklam ajanslanrı ya da PR şirketleri.

Nasıl bir dergi?


Böyle bir yayın yayınlamaya karar verdiğinizde, öncelikle kendinize şu soruları sormalısınız;
* Biz bu dergiyi niçin çıkarmalıyız?
* Kimler için (hedeflenen kitleler) çıkarmalıyız?
* Ne zamanlar (yayın periodu!) çıkarmalıyız?
* Kimlerle yapmalıyız;?
* Kimlere yaptırmalıyız?
* Ne kadar bütçe ayırmalıyız?
* Gönderdiğimiz kişilere nasıl bir mesaj vermeliyiz?
* Sonuçta nasıl bir imaj yaratmalıyız?..

Peki, bu sorular yeterli mi?
Değil tabii ki!

Zaten bu tarz yayınlarda yapılan hatalara baktığımızda, fazla detaylara girilmeden, aceleye getirilip yapılmış olduklarını görürüz.
Madem öyle, konumuzla ilgili olarak biraz daha detaya inmeye çalışalım; bakalım daha neleri incelememiz, dikkat etmemiz gerekir?

* Kuruluşunuzun iş hedefleri nelerdir?
* Bu yayından neler bekliyorsunuz?
* Sonra nelerin değişmesini istiyorsunuz?
* Hedeflenen kitlelerin bu yayından nasıl bir beklentisi olabilir?
* Bu yayından sonra hedeflenen kitlelerde nasıl bir davranış değişikliği bekliyorsunuz?
* Dergi ile ilgili “feed-back”ler nasıl değerlendirilecek?
* Rakipleriniz ne tarz yayınlar çıkarıyor?
* Çıkarılacak yayının bir benzeri var mı; böyle bir yayın çıkarılıyor mu?
* Kuruluş / kurumun bir iletişim stratejisi, planı var mı, yapıldı mı?
* Bu dergi kurumiçi için mi; kurumdışı için mi çıkacak? (İkisi aynı dergide olmamalı).
* Yayınlanacak derginin kalitesi ile kuruluşun kalitesi birbiriyle çakışıyor mu?
* Yayının içeriğinde Reklam ve Halkla İlişkiler birbirine karıştırılıyor mu?
* Yeterli bir bütçe ayrıldı mı?

Nasıl olmalı?

Kurum dergisi, öncelikli olarak kar gayesi düşünülmemesi gereken bir konudur. Ve asıl gayesi imaj, prestij olduğundan, kalite her zaman ön planda tutulmalı, asla ucuza kaçılmamalıdır (birçok kuruluş bu dergileri ucuz olsun diye kendi imkanlarıyla çıkarmakta, grafik dizayn eğitimi ve bilgisi olmayan kişilerce, bizzat firmada hazırlanan bu dergiler hiçbir değer ifade etmediği gibi, firma / markalara değer, prestij de kaybettirmektedirler ama bunu böyle yapan kuruluşlar yaptıkları bu hatayı ve boyutlarını hiçbir zaman görememektedirler!).

Başka nelere dikkat etmeli?


Kurum dergisi;
* Mutlaka iyi bir kağıda basılmalıdır (kuşe, min.; 115-120 gr.).
* Kaliteli bir cildi olmalı (kapak, min.; 170 gr, bristol / kuşe); kolay dağılmamalıdır.
* Minimum 4 renkli baskısı olmalı,
* Derginin iç hacminde, yazılar; %40, fotoğraflar %50 oranını geçmemeli,
* Fazla ilan olmamalı,
* Gereksiz, kuruluşun konusu dışındaki firma / markaların ilanları koyulmamalı,
* Daima zamanında yayınlanmalı,
* İyi bir şekilde dağıtılmalı,
* Derginin yayın periodu; en az ayda bir, en fazla 3 ayda bir olmalı,
* Hedef kitle tarafından aranır, sorulur (talep edilir) nitelik ve kalitede olmalı, “Toplam Kalite Yönetimi”nin bir parçası olmalıdır.
* Dergi kolay okunur olmalı,
* İçeriği biraz eğlendirici,
* Bilgilendirici,
* Merak uyandırıcı (gelecek sayı merakla beklenmeli!),
* Yazı konuları, kuruluşun algılanma biçimine yönelik olmalı,
* Kuruluşun hedeflenen kitlelere yönelik Pazarlama ve İletişim stratejileri, kurum kültürü, kuruluşun vizyon ve misyon ve gücü her sayfada fazla abartılmadan verilmeli, hissettirilmeli,
* Kuruluşun sahip ve üst düzey yöneticileri ile ilgili haber ve röportajlara fazla yer verilmemeli,
* Toplum, kültür, sanat, çevre, din, dil, ırk, gibi değerlere ve konulara dikkatli ve duyarlı yaklaşılmalıdır.
* Dergi okunacak değerde,
* Talep edilir nitelikte olmalıdır.

Kurumdışına yönelik olarak çıkarılan bu dergiler çok önem verildiğinde bazen bol reklam alınan, hatta satılabilen bir medya haline de dönüşebilmektedir. Ancak kurumiçi yayınlar için de aynı şeyleri söyleyemeyiz. Fakat bu dergiler de, özellikle çalışanlar arasında motivasyonu arttırmakta, kuruluşun vizyon ve misyonu, kuruluşun gücü, yeni stratejileri ve hedefleri, yeniden yapılanma süreçleri, “Toplam Kalite Yönetimi”, “Kariyer Planlama”, “Personel Mutluluğu”, “İç Müşteri” gibi birçok konuda çalışanlarla bir paylaşım sağlamaktadır.

Ne kadar başarılısınız?

Evet, yazdınız, çizdiniz, bastınız, dağıttınız... Sonuç?

İnsanlar yüzünüze karşı her zaman doğruyu söyleyemezler... Hele hele böyle “enkle ve zevkler gibi enterasan konularda... Yani diğer İletişim / Tanıtım araçlarında olduğu gibi, yayınladığınız bu kurum dergisi konusunda da siz, çevrenize sormakla, doğru, gerçek cevapları hiçbir zaman alamazsınız. Bunu öğrenmenin en iyi yolu, sizin olmadığınız ortamlarda yapılan anket ve araştırmalardır ya da bir İletişim / Tanıtım uzmanının (mutlaka Grafik Dizayn eğitimi almış!) görüşleridir. Yani bu kurum dergisi yayıncılığında 5-6 sayıda bir, bir mini anketın (nabız yoklama!) yapılmasında büyük yarar vardır!

Bu anket / araştırma kimleri kapsamalı?


* Müşterilerinizi (ve potansiyel müşterilerinizi),
* Basın’ı
* Resmi daireleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, (üniversiteler, belediyeler vs...)
* Çalışanlarınızı,
* Rakiplerinizi,
* İş yaptığınız çevreleri ve
* Dostlarınızı...
Ve kurum derginiz vasıtasıyla ve bu araştırma / anket sonuçlarında elde ettiğiniz bilgiler, iyi kullanıldığında sizin tüm Üretim, Pazarlama, Satış, İletişim vs. gibi konularınızda önemli bir yol gösterici olabilmektedir.