• MARKA, PAZAR ve PAZARLAMA ANALİZLERİ  Kısaltmalar;
  Firma; F
  Marka; M
  Marka Yönetimi; MY
  Pazarlama; P
  Yurt içi;
  Yurt dışı; YD
  Örnek firmalar; AA BB CC DC
  Uzman (Mehmet Ak); MA


  1- Nöro Pazarlama Analizleri;

  Neden Nöropazarlama?

  Günümüzde markalara ilişkin seçenekler ve bu seçeneklere dair mesajlar hızlı biçimde artıyor ve tüketiciler satın alma kararlarını rasyonel öğelerle değil duygularıyla veriyor. Tüketicilere tercihlerini sormak bilinçaltı/ bilinçdışı tepkileri bilinç seviyesiyle ölçmek anlamına geliyor. Bu da marka yöneticilerini yanıltıcı sonuçlara götürüyor. Birçok araştırma, pazarlama ve reklam projesi yanlış ölçüm nedeniyle amacına ulaşamıyor.
  Nöropazarlama temelli araştırmalarda gerçekleşen nörofizyolojik ölçümler ile tüketicilerin gerçek duygu ve hissiyatını anlamak mümkün hale gelmektedir.
  - İnsan davranışlarının önemli bir bölümü bilinçaltı/bilinçdışı kaynaklıdır.
  - Merkezi ve çevresel sinir sistemindeki aktivasyon olan bölgeler ölçümlenebilir ve pazarlama stratejileri geliştirilebilir.
  - İnsanlar aynı duyguları hissettiğinde sinir sistemindeki aynı bölgeler aktive olur.
  - Hissedilen duyguların ne olduğu ve hangi şiddette hissedildiği kişiye soru sormadan tespit edilebilir.
  >> Nörobilim temelli araştırmalar herhangi bir soru sormadan tüketicilerin bilinçaltı/bilinçdışı verilerine bilimsel yöntemlerle ve yüksek güvenilirlikle ulaşıyor.
  >> İnsanların nörofizyolojik tepkileri ile ölçümlenen duygular tutarlı ve doğru bilgilere ulaşılmasını sağlıyor.
  "Nöropazarlama"da Sıklıkla Kulanılan Araştırma Yöntemleri:

  >> Elektroensefalografi (EEG) Yöntemi
  - İnsanın hissettiği her duygu beyinde nöron adı verilen sinir hücreleri arasında elektriksel bir aktivite oluşturur. Nöronların aktivitesi deneklerin başına yerleştirilen elektrotlarla tespit edilir. Farklı kültür ve coğrafyalar söz konusu olsa bile insanlarda duyguların beyinde harekete geçirdiği anatomik alanlar aynıdır.
  - Her duygunun beynin hangi bölümünü harekete geçirdiği tespit edilerek gerçekleşen yüksek hassasiyetli ölçüm belirli bir algoritmayla analiz edilir.

  >> Eye Tracking Yöntemi

  - Eye Tracking yöntemi göz bebeği hareketlerini hassas biçimde ölçümleyen özel bir cihaz yardımıyla göz bebeklerinin nereye odaklandığını ve odaklanma süresini tespit eden ve ısı haritası yöntemiyle kantitatif biçimde raporlanabilen bir ölçüm yöntemidir.

  2- Pazardaki Oyuncular;

  Algılanan marka imajına göre, ortalama 10 F/M Bayisi + 10 F/M yöneticisi ile görüşme yapılır,
  F/M'nin bulunduğu pazarda, ilk 10'da hangi firma / markaların bulunduğu, bölgeler / şehirler / ülkeler bazında incelenir,
  İncelemeler sonucunda, pazardaki ilk 10 firma / marka sıralaması yapılır.

  3- Pazardaki ürün grupları;
  10 F/M yöneticisi ile görüşme sonucunda pazardaki üreticilerin hangi ürün gruplarında, kaç çeşit ürün ürettikleri bulunur, sıralanır.

  4- F/M Satış Performansı (Yİ);
  Müşteri segmentlerine göre Bayiler, Temsilciler, Tedarikçiler, Taşeronlar vs. açısından yıllık satış ciroları incelenir.

  5- F/M Satış Performansı (Yİ / Müşteri adedi bazında);
  Genel toplam içindeki paylar / 2010 yılıMüşteri segmentlerine göre Bayiler, Temsilciler, Tedarikçiler, Taşeronlar vs. açısından yıllık satış ciroları incelenir.

  6- F/M Satış Performansı (Yİ);
  Bölgelere göre yıllık satış ciroları (Son 5 veya 10 yıl)Bölgelere göre Bayiler, Temsilciler, Tedarikçiler, Taşeronlar vs. açısından yıllık satış ciroları incelenir. Temsilciler…

  7- Marka İmaj Analizi (F / M / Rakipler);
  F/M bayilerinin algılaması (Türkiye)

  İnceleme başlıkları;
  - Pazar Payı
  - Marka Bilinirliği
  - Liderlik / Popülerlik
  - Müşteri bağlılığı, sadakati
  - Marka vaadi ve kişiliği
  - Algılanan değer
  - Pazarlama
  ------ Rekabet avantajı, gücü
  ------ Fiyatlandırma gücü, karlılık
  ------ Fiyat avantajı
  ------ Dağıtım güçleri / sevkiyat
  ------ Dağıtım kanalları (mağaza bayi, satış noktası adedi)
  ------ Müşteri / Tüketici motivasyonu
  - MY / stratejik planlama
  - Satış Yönetimi
  ------ Satış Yönetimi Organizasyonu
  ------ Bayi ağı / yönetimi
  ------ Stok durumu
  ------ Satış politikaları / güvenilirlik
  ------ Bayi motivasyonu
  ------ Eğitim
  - İmaj
  - GK
  - Reklam
  - PR
  ------ Bİ
  ------ Kurumsal faaliyetler, organizasyonlar
  ------ Sosyal faydalar
  - Ürün / markanın sağladığı;
  ------ Fiziksel fayda
  ------ Kişisel / Duygusal fayda
  - Ambalaj
  - Ürün / markanın algılanan kalitesi
  ------ Kalite-test sistemi
  ------ Ürün güvenilirliği
  ------ Sertifikalar vs.
  ------ ARGE
  - İşletme
  ------ KK / Kurumsallaşma
  ------ Güvenilirlik
  ------ Tesis yeterliliği
  ------ Finans yapısı, sağlamlığı
  ------ Stratejik planlama

  8-SWOT Analizi (F / M / Rakipler);

 • - Ürün Kalitesi
  - Ürün Güvenilirliği
  - Sertifikalar
  - Marka Bilinirliği
  - Fiyat Avantajı
  - Bayi Ağı/Yönetimi
  - Kurumsal Kimlik
  - Tesis Yeterlilik
  - Finans Yapısı
  - Güvenilirlik/satış politikaları
  - Eğitimler
  - Pazarlama
  - Reklam
  - Satış kadrosu
  - Satış organizasyonu
  - Stok durumu
  - Sevkiyat
  - Projelerde bilinirlik
  - Stratejik planlama
  - ARGE
  - Teknik donanım

  Analiz konuları;
  - +'lar (Güçlü Yönler)
  ------ Marka ve İmaj
  ------ Pazarlama
  ------ Ürün / üretim
  ------ İşletme

  - 'ler (Zayıf Yönler)
  ------ Marka ve İmaj
  ------ Pazarlama
  ------ Ürün / üretim
  ------ İşletme

  - Fırsatlar
  ------ Marka ve İmaj
  ------ Pazarlama
  ------ Ürün / üretim
  ------ İşletme

  - Tehlikeler
  ------ Marka ve İmaj
  ------ Pazarlama
  ------ Ürün / üretim
  ------ İşletme

  9- Bütünleşik Pazarlama İletişim Analizi;
  (F/M üst yönetimine göre + MA) / Yİ

  İnceleme konuları;
  - Ürün
  - Ambalaj
  - Fiyat
  - PY / Sistem
  - SY
  ------ Sistem
  ------ Satış noktaları
  ------ Satış elemanları
  ------ Satış donanımı
  Servis
  ------ Satış sırası
  ------ Satış sonrası
  - Dağıtım
  - CRM
  - GK
  - R
  - PR

  10- Görsel Kimlik Analizi;
  Uzman değerlendirmesi (MA)

  - Logo
  - Antetli, zarf, fatura, vs.
  - Broşür / Kataloglar
  - Bina
  - Mağaza (cephe, iç dekor)
  - Taşıt araçları
  - Personel kıyafetleri
  - Web sitesi
  - Segmentler; A1, A2, B1, B2, C1, C2

  11- Reklam Analizleri (F / M / Rakipler);
  Sektör dergilerinde yayınlanan reklamların değerlendirmesi (yıllara göre)
  - Aylar
  - Dergiler
  - Reklam başlığı
  - Reklam Kimliği
  - Reklam alanı
  ------ Tam sayfa
  ------ ¾ sayfa
  ------ Yarım sayfa
  ------ Çeyrek sayfa
  - Yayının etki gücü
  ------ Etkili
  ------ Normal
  ------ Zayıf

  12- PR / Basınla İlişkiler Analizi (F / M / Rakipler);
  Sektör dergilerinde haber olarak yer alma değerlendirmesi (yıllara göre)
  - Aylar
  - Dergiler
  - Haber başlığı
  - Haber alanı;
  ------ Tam sayfa
  ------ ¾ sayfa
  ------ Yarım sayfa
  ------ Çeyrek sayfa
  - Yayının etki gücü
  ------ Etkili
  ------ Normal
  ------ Zayıf
  - İçerikte olumluluk
  - Sonuç notu

  13- RET (Reklam Etkinlik Testi);
  Bir gazete, dergi veya TV reklamının (yayınlanmadan veya yayınlandıktan sonra ne kadar etkili olabileceğini kısa sürede ortaya çıkarabilen bir test.

  14- DAT (Dizayn Algılama Testi);
  Bir imaj çalışması öncesi F/M sahip / yöneticilerinin marka konumlaması, yapılacak imaj çalışmalarını doğru algılayıp algılayamadıkları, bu çalışmaları doğru yönetip yönetmeyecekleri konusunda bir test. • Analizlerimiz hakkında;
  * Analizler bir üniversitemiz ile işbirliği içinde yapılmaktadır.


 • Keywords;
  Nöropazarlama, Nöropazarlama nedir? Nöropazarlama araştırmaları, Nöropazarlama araştırmaları yapan firmalar İstanbul, Nöropazarlama araştırmaları nasıl yapılır? Marka, İmaj ve Pazar araştırmaları yapan firmalar İstanbul, Reklam araştırmaları yapan firmalar İstanbul, Pazar araştırmaları yapan firmalar İstanbul, Pazarlama araştırmaları yapan firmalar İstanbul, İmaj araştırmaları yapan firmalar İstanbul,