• FİRMA / MARKALAR İÇİN SEMİNERLER  >
  Marka Yönetimi ve İmaj

  Seminer içeriği;

  1. Bölüm / Pazarlama Yönetimi
  1900'lü yıllardan günümüze...
  Firma / marka gücü nasıl oluşur
  Marka Yönetimi ve Pazarlama
  Pazarlama nedir?
  Pazarlama Yönetimi sistematiği

  2. Bölüm / İç Pazarlama;
  a. Pazarlama ve Pazar Analizleri
  * Hedef Kitle / Tüketici analizleri
  * Marka ve İmaj Analizleri
  * Ürün ve Ürün Gruplama Analizleri
  * Ciro Analizleri
  * Reklam, PR Analizleri
  * Örnek çalışmalar
  b. Raporlama
  c. Planlama

  * Pazarlama Stratejisi / Stratejik Planlama
  * Marka Yönetim Planı oluşturulması
  * Pazarlama Planı oluşturma
  * Yapılacak işler / check-listlerin hazırlanması
  * Zamanlama Planı'nın hazırlanması
  * Bütçe
  * Örnek çalışmalar
  d. Uygulamalar

  3. Bölüm / Dış Pazarlama

  4. Bölüm / Dijital Pazarlama

  5. Bölüm / Firma / Marka İmajı oluşturma
  Görsel Kimlik
  Reklam
  PR (Halkla İlişkiler)
  Marka İmaj Konumlama
  Yaptığımız çalışmalardan örnekler...


  >Pazarlama

  Seminer içeriği:

  1. Bölüm / Pazarlama Yönetimi
  1900'lü yıllardan günümüze...
  Firma / marka gücü nasıl oluşur
  Marka Yönetimi ve Pazarlama
  Pazarlama nedir?
  Pazarlama Yönetimi sistematiği

  2. Bölüm / İç Pazarlama;
  a. Pazarlama ve Pazar Analizleri

  * Hedef Kitle / Tüketici analizleri
  * Marka ve İmaj Analizleri
  * Ürün ve Ürün Gruplama Analizleri
  * Ciro Analizleri
  * Reklam, PR Analizleri
  * Örnek çalışmalar
  b. Raporlama
  c. Planlama

  * Pazarlama Stratejisi / Stratejik Planlama
  * Marka Yönetim Planı oluşturulması
  * Pazarlama Planı oluşturma
  * Yapılacak işler / check-listlerin hazırlanması
  * Zamanlama Planı'nın hazırlanması
  * Bütçe
  * Örnek çalışmalar
  d. Uygulamalar

  3. Bölüm / Dış Pazarlama
  Reklam
  PR
  Pazar Geliştirme
  Temsilcilik
  Bayilik
  Franchising
  Distribitörlük

  4. Bölüm / Dijital Pazarlama
  Web sitesi / Kurumsal
  Web sitesi / E-Ticaret
  Dijital Reklam
  Dijital PR
  SEO
  Sosyal Medya Yönetimi
  444 / Danışma Hatları
  Formlar
  Çerezler...  >Satış


  Seminer içeriği:

  1. Bölüm / Pazarlama
  Markalaşma / Marka Yönetimi'nde 12 Modül
  Pazarlama Planı ve Entegre Marka Yönetim Planı oluşturma
  Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama ve Pazar Analizleri
  Pazarlama Stratejisi, Stratejik Planlama
  İç Pazarlama
  Dış Pazarlama
  Dijital Pazarlama

  2. Bölüm / Satış
  Satış Yönetimi Satış yöneticisi ve imaj
  Satış yöneticisinin görevleri
  Satış yöneticisi ve eğitim
  Satış yöneticilerine tavsiyeler
  Satış Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi
  Satış Yönetimi'nde Performans Yönetimi
  Satış Yönetimi'nde denetim, değerlendirme
  Satış elemanları ve imaj
  Satış elemanlarının eğitimi
  Satış elamanları ve motivasyon
  Saha Teması
  Raporlama ve kayıt
  Satış ve Müşteri ilişkileri Yönetimi / CRM
  İyi bir satış için kurallar (AIDAS)
  Satış ve Reklam
  Satış ve PR...  >Reklam

  Seminer içeriği:

  1. Bölüm / Pazarlama
  1900'lü yıllardan günümüze...
  Markalaşma / Marka Yönetimi'nde 11 Modül
  Pazarlama Planı ve Entegre Marka Yönetim Planı oluşturma
  Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama ve Pazar Analizleri
  Pazarlama Stratejisi, Stratejik Planlama
  İç Pazarlama
  Dış Pazarlama
  Dijital Pazarlama

  2. Bölüm / Reklam
  Marka Yönetimi ve Reklam
  Pazarlama İletişimi ve Reklam
  Reklam ve Halkla İlişkiler
  Reklam çeşitleri
  Brief alma / verme
  Reklam stratejisinin oluşturulması
  Reklam kampanya planlaması
  Medya planlama ve medya ortamları
  Reklam'da doğru ve yanlışlar
  Reklam'da dikkat edilecek noktalar
  Reklam Etkinlik Testi
  Görsel Kimlik, örnekler
  Reklam Kimliği
  Reklamcılık'ta yaratım
  Reklam filmi yapım aşamaları
  Firmalarda Reklam Müdürleri ve görevleri
  Firma - ajans ilişkileri
  İyi bir reklamcı olmak için
  Örnek çalışmalar...

  >Dijital Pazarlama

  Seminer içeriği:

  1. Bölüm / Pazarlama Yönetimi
  1900'lü yıllardan günümüze...
  Firma / marka gücü nasıl oluşur
  Marka Yönetimi ve Pazarlama
  Pazarlama Yönetimi sistematiği

  2. Bölüm / İç Pazarlama;
  a. Pazarlama ve Pazar Analizleri

  * Hedef Kitle / Tüketici analizleri
  * Marka ve İmaj Analizleri
  * Ürün ve Ürün Gruplama Analizleri
  * Ciro Analizleri
  * Reklam, PR Analizleri
  * Pazarlama Stratejisi / Stratejik Planlama
  * Marka Yönetim Planı oluşturulması
  * Pazarlama Planı oluşturma
  3. Bölüm / Dış Pazarlama
  4. Bölüm / Dijital Pazarlama
  Web sitesi / Kurumsal
  Web sitesi / E-Ticaret
  Dijital Reklam
  Dijital PR
  SEO
  Sosyal Medya Yönetimi
  444 / Danışma Hatları
  Formlar
  Çerezler...


  >PR / Halkla İlişkiler

  Seminer içeriği:

  1900'lü yıllardan günümüze...
  Markalaşma / Marka Yönetimi'nde 11 Modül
  Halkla İlişkiler nedir?
  Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler
  Pazarlama ve Halkla İlişkiler
  Reklam ve Halkla İlişkiler

  1- Kurumsal PR
  Kurumiçi, Kurumdışı PR
  Planlama
  Kurum / kuruluş dergisi yayınlama
  Organizasyonlar
  10 Basamak Kuralı
  Fuarlara katılma
  PR Müdürü ve görevleri
  İyi bir PR'cı olmak için

  2- MPR (Marketing PR)
  MPR enstrumanları

  3- Stratejik PR
  İtibar ve Algı Yönetimi
  Kriz PR'ı / Kriz öncesi planlama
  Kriz PR'ı / Kriz sırasında Basınla İlişkiler
  Kriz yönetiminde dikkat edilecek noktalar
  Basınla İlişkiler'de püf noktaları
  Basın Kitleri, örnekler

  4- PR Kampanyaları...

  >Yöneticilik, çalışanlarla iletişim, Motivasyon

  Seminer süresi: 4 saat
  Açıklama : Bu seminer sadece firma yöneticilerine verilir.
  Seminer içeriği:

  Kişisel İmaj,
  İyi bir yönetici nasıl olmalı?
  Yönetici olmak için kişisel yetenek şart!
  Yöneticilik ve Önderlik
  İyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler
  Kendinizi test edin (kişisel değerlendirme)
  Kişilerarası İletişim'de "Beden Dili"
  Alanlar ve mesafeler
  Kişilerarası İletişim'de görgü kuralları
  İşyerlerinde, "Kişilerarası İletişim"de
  dikkat etmemiz gereken konular
  Personel Motivasyonu
  Yöneticiler ve çalışanların yönlendirilmesi
  İşyerinde, iş hayatında en çok karşılaşılan
  problemler, çözüm önerileri
  Ödüllendirme biçimleri
  Müşteriler ve iş yapılan çevrelerle olan iletişim
  Müşteri çeşitleri
  Aile şirketleri
  Firmalara / yöneticilere öğütler
  Stressiz yönetim...

  >Kişisel imaj, çalışanlararası, müşteri ile iletişim

  Seminer süresi: 3 gün x 3 saat (haftada 1 gün) = Toplam 9 saat
  Açıklama : Bu seminer sadece firma çalışanlarına verilir.
  Seminer içeriği:

  Kişisel İmaj
  İyi bir çalışan nasıl olmalı?
  Bu iş size göre mi?
  Kendinizi test edin (kişisel değerlendirme)
  Kişilerarası İletişim'de "Beden Dili"
  Alanlar ve mesafeler
  Kişilerarası İletişim'de görgü kuralları
  İşyerlerinde, "Kişilerarası İletişim"de dikkat etmemiz gereken konular
  Müşteriler ve iş yapılan çevrelerle olan iletişim
  Müşteri çeşitleri
  Yazılı iletişim
  Telefonda iletişim
  Stresten kurtulma...


  Seminerlerimiz hakkında;
  * Seminerlerimiz talep üzerine firma / markaların ilgili yönetici ve çalışanlarına verilmektedir.
  * Mesleki seminerlerin süresi genel olarak 1 gün içinde 6 saat olup, talep doğrultusunda uzatılabilir.
  * Seminerler PowerPoint programında sunulmakta, anlatılmaktadır.
  * Seminerlerimiz Skype, Whatsapp, Zoom gibi programlar üzerinden online olarak yapılabilir.
  * Bilgi için öncelikle mail adresimizi kullanınız.
  Saygılarımızla...


 • Keywors;

 • Firmalara yönelik seminerler
  Firmalar için seminerler

 • Şirketlere yönelik seminerler
  Şirketler için seminerler
  Firmalar için inhouse seminerler
  Şirketler için inhouse seminerler
  Firmalar için in house seminerler
  Şirketler için in house seminerler
  Firmalara yönelik in house seminerler,
  Şirketlere yönelik in house seminerler,

  Marka Yönetimi semineri,
  Pazarlama semineri,
  Dijital Pazarlama semineri,
  Satış semineri,
  CRM semineri,
  PR semineri,
  Reklam semineri,
  Kişisel imaj semineri,
  Çalışanlararası iletişim
  semineri,
  Müşteri ile iletişim
  semineri,

  Yöneticilik semineri,
  Çalışanlarla iletişim semineri,
  Motivasyon semineri,

 • Marka Yönetimi eğitimi,
  Pazarlama
  Dijital Pazarlama eğitimi,
  Satış eğitimi,eğitimi,
  CRM eğitimi,
  PR eğitimi,
  Reklam eğitimi,
  Kişisel imaj eğitimi,
  Çalışanlararası iletişim
  eğitimi,
  Müşteri ile iletişim
  eğitimi,

  Yöneticilik eğitimi,
  Çalışanlarla iletişim eğitimi,
  Motivasyon eğitimi...