• MARKA DEĞERİ HESAPLAMA

  Marka değeri nedir?

  "Marka Değeri"; bir markanın yaşam süreci içinde, İsim (Marka İsmi), Ürün / Üretim, Ambalaj, Pazarlama (+Dijital Pazarlama), Satış, Görsel Kimlik, Reklam (+Dijital Reklam), PR (Public Relations / Halkla İlişkiler), +Dijital PR, Sosyal Medya Yönetimi, Satış, CRM, İşletme ve Yönetim Sistemi vs. gibi birçok yapılan faaliyetler sonucunda oluşturulan bir değerdir.

  Önemli bir konu; marka değerini kimler hesaplayabilir?

  "Marka Yaratma ve Yönetimi" için aşağıdaki konularda bilgi (üniversite düzeyinde eğitimler) ve iş deneyimine ihtiyaç duyulur. Bunlar;
  * Marka Yönetimi,
  * Pazarlama,
  * Satış,
  * Dijital Pazarlama,
  * Reklam,
  * PR (Public Relations / Halkla İlişkiler),
  * CRM,
  * Grafik Sanatlar
  şeklinde sıralanabilir. Ve markalar bu konulara hakim uzman / uzmanlarca yaratılır ve yönetilirler. Marka uzmanının uzmanlığı bu konuların ne kadarına hakim olduğu ile doğru orantılıdır. Marka yaratım ve yönetiminin alanları bunlar olunca, bir markanın değerinin hesaplanmasının da aynı konularda yeterliliğe sahip uzman / uzmanlarca yapılması gerekir / gerekmektedir. Yani "Marka Değerinin Hesaplanması" konusunda da işin en önemli başlangıç noktası, bu hesaplamayı yapacak uzman / uzmanların seçiminin doğru yapılması ile doğru orantılıdır.

  Bunun için nasıl bir yol izlenmeli?

  Günümüzde Tıp, Hukuk, vs. gibi diploma gerektiren (diploma yasal zorunluluğu olan konular) dışındaki birçok alan uzman olmayan olmayan uzmanlarla doludur. Bir konuda uzman olmak için o iş kolunda önce yüksek eğitim (üniversite düzeyinde) + iş deneyimi olması gerekir. Herhangi bir konuda usta olmak için ortalama 10 yıl, uzman olmak için en az 15 yıl o iş kolunda iş tecrübesi gereklidir. Bir marka uzmanı için de öncelikle yukarıda yazdığımız konularda üniversite düzeyinde eğitimli olmak + bu iş kollarında minimum 15 yıl iş tecrübeli olmak gerekir.

  Marka değeri hesaplamalarında incelenen, araştırılan, değerlendirilen parametreler;

  1. Firma / markanın yaşam süresi (markanın ilk kullanılmaya başlandığı tarih),
  2. Markanın ilk tescil tarihi,
  3. Markanın TPE nezdinde "Tanınmış Marka" olarak tescil durumu,
  4. Markanın dış ülkelerde tescilli olup olmadığı, hangi ülkelerde tescili olduğu,
  5. Marka olan ürünün kalitesi,
  6. Firma / markanın konumu, segmentasonu, buna göre hedef kitlelerin sayısı,
  7. Markanın ulusal ve uluslararası platformda tanınmışlık, bilinirlik durumu, yaklaşık / ortalama sayısı,
  8. Ülkenin, dünyanın son sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik durumları,
  9. Rakip firma / markalar,
  10. Rakip firma / markalara göre pazardaki payı / pazar payı,
  11. Markaya ait web sitesi olup olmadığı, domain'in ilk alınış, sitenin ilk yayına veriliş tarihi,
  12. Firma / marka imajı (Pazarlama, Dijital Pazarlama, Görsel Kimlik, Reklam, PR, Sosyal Medya Yönetimi konularında yapılan çalışmalar),
  13. Çalışılan Reklam, PR firmaları, bunlara ödenen ücretler,
  14. Yapılan Pazarlama, Tanıtım, Reklam, PR çalışmaları, bunlara ödenen ücretler,
  15. Firma / marka itibarı,
  16. Firma / marka algısı,
  17. Firma / markaya duyulan güven,
  18. Firma / markaya duyulan sadakat, bağlılık,
  19. Firma / markanın kendi piyasasındaki (Basın, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odalarından alınan veriler, vs.) analizler (Örneğin firma / markanın Türkiye'nin 10 veya 5 yılda ilk 100 veya 500 şirket arasında vergi rekortmenleri listesinde kaçıncı sırada olduğu, vs.),
  20. İnternet ortamındaki durumu (küçük, fazla değer oluşturamamış markalar için arama motorlarında yapılan küçük araştırmalarda bir tek resim, bir haber bile bulunamazken, orta ya da büyük ölçekli markalarda sayfalar dolusu logo, bilgi, belge, haber vs.'ye rastlanabilmekte, bunların (sayfaların) azlığı, çokluğu, yoğunluğu, alt ya da üst sırlarda görüntülenme durumları, vs. bize firma / markalar hakkında önemli fikirler verebilmekte),
  21. Firma değer hesaplaması yapılacak markayı kullanarak son 10 / 5 yıl içindeki ciro ve karlılık performansları,
  22. Firmanın sahibi olduğu markayı satış nedeni...
  ---------
  * Mehmet Ak yukarıda açıklanan "Marka Yaratma ve Yönetimi" konularının tamamında, %100'e yakın bir oranda hakim bir marka uzmanıdır.
  * Mehmet Ak'ın "Marka Değeri Hesaplama ve Raporlama" konusunda birçok referansı bulunmaktadır.
  * Marka değeri; sahip olduğu firmanın şirket, fabrika, bina, tesis, araç, gereçten ayrı olarak (bunların dışında), ayrı bir değer olarak hesap edilir,
  * Marka değeri hesaplaması, küçük, orta veya büyük ölçeklerde, araştırmanın büyüklüğüne göre oluşturduğumuz ekiplerce, ortalama / yaklaşık 10 ile 1000 kişi ile / üzerinde yapılan anket çalışmaları, değişik ortamlarda incelemeler ve saha araştırmaları, vs. sonucunda elde edilen verilere ve değer hesabı yapılacak markanın büyüklüğüne göre 1 ile 4 ay civarında süreler içinde hesaplanır, raporlanır.
  * Raporlar adli rapor, mütalaa şeklinde düzenlenebilir.

  Anahtar kelimeler;
  Marka Değeri Hesaplama,
  Marka değeri nasıl hesaplanır?
  Marka değeri hesaplama yöntemleri,
  Mehmet Ak, Marka Yönetimi Uzmanı,
  Marka Yönetimi ve İmaj,
  Marka Danışmanı Mehmet Ak,
  Marka Yönetimi Danışmanı Mehmet Ak,
  Marka Yönetim Danışmanı Mehmet Ak,
  Konkordato Komiseri,
  Bilirkişi,
  Marka Hukuku,
  İflas,
  İcra,
  Sermaye Arttırımı,
  Marka Hukuku,
  Marka Değerleme
  Marka değeri hesaplayan şirket İstanbul,
  Marka değeri hesaplayan firma İstanbul,
  Marka değerini kimler hesaplar,
  Marka değeri nedir,
  Marka değeri yöntemi,
  Marka değeri ne demek,
  Marka değerini oluşturan unsurlar,
  Marka değerleme raporu,
  Marka değeri hesaplama formülü,
  M arka değeri hesapla,
  M arka değeri hesaplama yöntemleri,
  M arka değeri nasıl hesaplanır pdf...