Marka YönetmenliğiMarka Yönetmenliği aynen bir film yönetmenliği ya da orkestra yönetmenliği (şefliği) gibidir. Birçok konuda derin eğitim, bilgi, tecrübe ile organizasyon, koordinasyon ve yönetim becerisi gerektirir. Fotoğraf, kamera, oyunculuk, kostüm, ses, ışık, müzik, grafik, senaryo, edebiyat, genel kültür, sinema, vs. gibi birçok değişik teknik ve artistik konuda ilgi, bilgi ve tecrübesi olması gerekir. Diğer taraftan, aynen bir orkestrayı yönetebilmek için de en az 4-5 enstrumanı pekiyi derecede çalmasını bilmek gerekmekte olduğu gibi Marka Yönetmenliği de böyledir. Pazarlama, Satış, CRM, Ürün Yönetimi, İKY, TKY, PR gibi teknik konuların yanında, Grafik, Fotoğraf, Video / Film, Web, Mimarlık, 3D, Dekorasyon, Resim, Müzik gibi birçok artistik konuda bilgi (eğitim), iş tecrübesi, genel kültür ve dünya görüşü olması gerekir. Marka yönetenler bu kadar geniş yelpazedeki konulardan ancak bildikleri, hakim olabildikleri oranda başarılı olabilmektedir. Ülkemizde ve dünyada marka yaratmanın ne kadar zor olduğunun altında yatan ana neden budur. Mehmet Ak "Marka Yönetmi"nin bütün konularına "Pekiyi" derecede hakim, konuların tamamnıda akademik eğitimi, bilgi birkimi, uzun yıllara dayalı yurtiçi ve yurtdışı iş tecrübesi ve dünya kültürü olan bir uzmandır.

Hizmetlerimiz;
* Tüm hizmetlerimiz 2 şekilde verilir;
-------- a) Marka Yönetim Danışmanlığı;
--------- --------- * Marka uzmanı haftada 1 veya 2 gün firmada çalışarak bu hizmetler verdiğinde "Danışmanlık"
--------- ------------ şeklinde olur.
--------- --------- * Aşağıda açıklanan tüm hizmetler "Danışman" olarak verilir.
--------- --------- * Tüm çalışmalar firmada Pazarlama veya İmaj / İletişim'le ilgili bir yönetici ile entegre olarak
------------ --------- yürütülür, danışmanın firmada olmadığı günlerde çalışmalar bu kişi tarafından yönetilir, yürütülür.

-------- b) Marka Yönetmenliği;

--------- --------- * Marka uzmanı haftada 3, 4 veya 5 gün firmada çalıştığında, firmada bulunduğu gün sayısı fazla
------------ --------- olduğundan işi bizzat yönetir. Hizmet şekli "Marka Yönetmenliği" şeklinde olur.
--------- --------- * Aşağıda açıklanan tüm hizmetler "Marka Yönetmeni" tarafından yönetilir.


a) Marka Yönetimi;
-------- Her türlü işletmede 4 ana konu vardır;
-------- -------- 1- Ürün (yapılan iş, üretilen mal / hizmet),
-------- -------- 2- Pazarlama,
-------- -------- 3- İmaj,
-------- -------- 4- İşletme.

"Marka Yönetimi"; "Pazarlama" ve "İmaj" konularını kapsar;

2- Pazarlama,
-------- a) Pazarlama Yönetimi;

--------- --------- 1- Pazarlama Yönetimi Sistemi kurulması,
--------- --------- 2- Franchising Sistemi kurulması,
--------- --------- 3- Bayilik Teşkilatı kurulması,
--------- --------- 4- İç / dış pazar geliştirme (ithalat, ihracat)
--------- b) Satış Yönetimi Sistemi kurulması,
--------- c) CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Sistemi kurulması,

3- İmaj;
-------- a) Görsel Kimlik,
-------- b) Reklam,
-------- c) PR (Basın ve Halkla İlişkiler, Etkinlik Yönetimi)
-------dd) Sosyal Medya.


b) Pazarlama;
--------
* Bu hizmet, yukarıda, "Pazarlama" başlığı altında yer alan konularda verilir.
--------- * Bu hizmet ağırlıklı olarak yurtiçi veya yurtdışında pazar geliştirmeye yöneliktir.

c) İmaj;
--------- * Bu hizmet, yukarıda, İmaj" başlığı altında yer alan konularda verilir.

d) Franchising / Bayilik Sistemi Kurulması;
-------- a) Franchising Sistemi Kurulması;
--------- --------- * Bu hizmet yeni bir marka yaratarak, Franchising sistemi ile işini büyütmek isteyen veya
--------- --------- * Kurduğu bir işi verimlendirip, Franchising
vererek büyütmek, daha iyi para kazanmak isteyen
------------ --------- firmalara verilir.
--------- --------- *
Bu çalışmalar 2 başlık altında yapılır;
--------- --------- --------- ----1- Firma / marka görsel kimliğinin dizayn edilmesi (marka imajının oluşturulması),
--------- --------- --------- ----
2- "Franchising İşletme, Yönetim Sistematiği"nin yazılması (bu çalışma, Franchising
--------- ------------ --------- ---- Anlaşması" dahil, 150 - 200 sayfalık bir dokümandır.)
-------- b) Bayilik Sistemi Kurulması;
------- ----------- * Bu hizmet, bir süre yapılmış bir iş veya ürününün bayilik verilerek pazarının geliştirilmesine yönelik
--------------------- altyapının kurulması, sistemleştirilmesi çalışmalarıdır.
--------- --------- *
Bu çalışmalar 2 başlık altında yapılır;
--------- --------- --------- ----1- Firma / marka görsel kimliğinin dizayn edilmesi (marka imajının oluşturulması veya
--------- ------------ --------- ---- mevcut imajın kuvvetlendirilmesi),
--------- --------- --------- ----
2- "Bayilik İşletme, Yönetim Sistematiği"nin yazılması (bu çalışma, Bayilik Anlaşması"
--------- --------- ------------ ---- dahil, 150 - 200 sayfalık bir doküman ve belgeler bütünüdür.)e) Şehirlerin Markalaşması;
* Bu hizmet şehir / ilçelerini markalaştırılmak isteyen belediyeler / valilik /kaymakamlıklara verilir.
* Bu hizmet; İnşaat, Mimarlık, Restorasyon, Dekorasyon, vs. kapsamında yapılacak çalışmalarla şehrin albenisi / cazibesinin (kalitesinin) artırılarak bir marka (şehir) imajı oluşturulması, ardından kuvvetli Reklam, PR ve tanıtım çalışmaları yapılarak turizm hedefli olarak yatırımcılara ve turizme pazarlanmasıdır. Bu hizmet 3 başlık altında ele alınır;
--------1- Ürün Yönetimi (Şehrin cazibesi ve kalitesinin arttırılması),
--------2- İmaj (Görsel Kimlik, Reklam ve PR çalışmaları)
--------3- Pazarlama (Şehre yatırım ve turizm olanaklarının arttırılması).

Detaylı bilgi...


Marka Yönetimi

 

 


türkiye iran işbirliği
iranda marka yaratmak
iranda türk markaları
iranda iş kurmak
iranda iş fırsatları
iran danışmanlık şirketi
iran dış ticaret
türkiye iran danışmanlık şirketi
türkiye iran danışmanlık firması
iranda yatırım yapmak
marka danışmanlığı
marka danışmanlığı nedir
marka danışmanlığı istanbul
marka danışmanlığı İzmir
marka danışmanlık şirketleri
marka danışmanlık şirketleri istanbul
marka danışmanlık şirketleri izmir
marka danışmanlığı şirketleri
marka danışmanlığı firmaları
marka danışmanlığı nedir
marka danışmanı
marka danışmanlık
marka danışmanı mehmet ak
marka yönetmeni mehmet ak
marka danışmanı nasıl olunur
marka uzmanı mehmet ak
marka imajı
marka imajı örnekleri
marka imajı yaratma
marka imajı tasarımı
marka imajı dizaynı
marka imajı makale
marka araştırma
marka bilinirliği
marka iletişimi
marka konumlama
marka logoları
marka nedir
marka oluşturma
marka olmak
marka uzmanı
marka ismi yaratma
marka isimleri
marka yaratma
marka yaratma
marka kimliği
marka kişiliği
marka imajı nedir
marka yaratmak
marka yönetimi
marka araştırma
marka amblem
marka logoları
marka mimarisi
marka reklam
marka tasarımı
marka konumlandırma
marka oluşturma
marka olmak
marka nasıl oluşturulur
marka nasıl yaratılır
marka nasıl tanıtılır
marka yaratma süreci
marka yaratmanın 22 kuralı
marka yönetimi kitap
marka yönetim danışmanlığı
marka yönetim danışmanı
marka yönetim uzmanı
marka yönetim süreci
marka yöneticisi
marka yönetimi
marka yönetim danışmanı
marka yönetim danışmanı mehmet ak
marka yönetim stratejileri
marka yönetimi ve tüketici karar sürecine etkileri,
marka yönetimi ve pazarlama
marka yönetimi ve halkla ilişkiler
marka yönetimi ve pazarlama stratejileri
marka yönetimi ve imaj mehmet ak
marka yönetimi ve iletişimi
marka yönetimi nedir
marka yönetimi ders notları
marka yönetimi kitap
marka yönetimi ve marka stratejileri
marka yönetimi ve pazarlama
marka yönetimi ve müşteri yönetimi
marka yönetimi ve imaj kitabı mehmet ak
marka yönetimi ve imaj ders notları
mehmet ak marka yönetimi ve imaj kitabı
marka yönetimi halkla ilişkiler
marka yönetimi örnekleri
marka yönetim reklam ajansı
marka yönetim süreci
marka şehir ne demek
marka şehir danışmanlığı
şehir markalaşması
marka şehir danışmanı
marka şehir uzmanı
marka şehir danışmanlığı
marka şehir danışmanlık şirketleri
marka kent danışmanlığı
marka kent danışmanı
şehir markalaşma şirketleri
marka ve imaj yönetimi
marka ve imaj yönetimi mehmet ak
marka segmentleri
marka yönetimi seminerleri
kurumsal kimlik ve imaj
kurum kimliği oluşturma
marka kimliği oluşturma
marka kimliği yaratma
kurumsallaşma
franchising yönetimi
franchising danışmanlığı
franchising yönetim danışmanlığı
franchising danışmanlık şirketi
franchising danışmanlık şirketleri
franchising sistem danışmanlığı
franchising sistemi kurma
franchising sistemi nasıl kurulur
bayilik yönetimi
bayilik danışmanlığı
bayilik yönetim danışmanlığı
bayilik danışmanlık şirketi
bayilik danışmanlık şirketleri
bayilik sistem danışmanlığı
bayilik sistemi kurma
bayilik sistemi
belediyelere seminerler
belediye seminerleri 2017
kamu eğitim seminerleri
belediye eğitim seminerleri
belediye eğitim seminerleri 2017
belediye eğitimleri
belediyelerin seminerleri