MARKA YÖNETİMİ

Marka Yönetmenliği aynen bir film yönetmenliği ya da orkestra yönetmenliği (şefliği) gibidir. Birçok konuda derin eğitim, bilgi, tecrübe ile organizasyon, koordinasyon ve yönetim becerisi gerektirir. Fotoğraf, kamera, oyun
culuk, kostüm, ses, ışık, müzik, grafik, senaryo, edebiyat, genel kültür, sinema, vs. gibi birçok değişik teknik ve artistik konuda ilgi, bilgi ve tecrübesi olması gerekir. Diğer taraftan, aynen bir orkestrayı yönetebilmek için de en az 4-5 enstrumanı pekiyi derecede çalmasını bilmek gerekmekte olduğu gibi Marka Yönetmenliği de böyledir. Pazarlama, Satış, CRM, Ürün Yönetimi, İKY, TKY, PR gibi teknik konuların yanında, Grafik, Fotoğraf, Video / Film, Web, Mimarlık, 3D, Dekorasyon, Resim, Müzik gibi birçok artistik konuda bilgi (eğitim), iş tecrübesi, genel kültür ve dünya görüşü olması gerekir. Marka yönetenler bu kadar geniş yelpazedeki konulardan ancak bildikleri, hakim olabildikleri oranda başarılı olabilmektedir. Ülkemizde ve dünyada marka yaratmanın ne kadar zor olduğunun altında yatan ana neden budur. Mehmet Ak "Marka Yönetmi"nin bütün konularına "Pekiyi" derecede hakim, konuların tamamnıda akademik eğitimi, bilgi birkimi, uzun yıllara dayalı yurtiçi ve yurtdışı iş tecrübesi ve dünya kültürü olan bir uzmandır.
Pazarlama,
-------- a) Pazarlama Yönetimi;

--------- --------- 1- Pazarlama Yönetimi Sistemi kurulması,
--------- --------- 2- Franchising Sistemi kurulması,
--------- --------- 3- Bayilik Teşkilatı kurulması,
--------- --------- 4- İç / dış pazar geliştirme (ithalat, ihracat)
--------- b) Satış Yönetimi Sistemi kurulması,
--------- c) CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Sistemi kurulması,

İmaj;
-------- a) Görsel Kimlik,
-------- b) Reklam,
-------- c) PR (Basın ve Halkla İlişkiler, Etkinlik Yönetimi)
-------dd) Sosyal Medya.


Franchising / Bayilik Sistemi Kurulması;

a) Franchising Sistemi Kurulması;

* Bu hizmet yeni bir marka yaratarak,
Franchising sistemi ile işini büyütmek isteyen veya
* Kurduğu bir işi verimlendirip, Franchising
vererek büyütmek, daha iyi para kazanmak isteyen firmalara verilir.
*
Bu çalışmalar 2 başlık altında yapılır;
-------d1- Firma / marka görsel kimliğinin dizayn edilmesi (marka --------------dimajının oluşturulması),
-------d2- "Franchising İşletme, Yönetim Sistematiği"nin yazılması (bu
----------dçalışma, Franchising Anlaşması" dahil, 150 - 200 sayfalık
----------dbir dokümandır.)
--------
b) Bayilik Sistemi Kurulması;

* Bu hizmet, bir süre yapılmış bir iş veya ürününün bayilik verilerek pazarının geliştirilmesine yönelik altyapının kurulması, sistemleştirilmesi çalışmalarıdır.
*
Bu çalışmalar 2 başlık altında yapılır;
-------d1- Firma / marka görsel kimliğinin dizayn edilmesi (marka
----------dimajının oluşturulması veya mevcut imajın
---------d kuvvetlendirilmesi),
-------d2- "Bayilik İşletme, Yönetim Sistematiği"nin yazılması (bu
---------d çalışma, Bayilik Anlaşması" dahil, 150 - 200 sayfalık bir
---------d doküman ve belgeler bütünüdür.)Şehirlerin Markalaşması;
* Bu hizmet şehir / ilçelerini markalaştırılmak isteyen belediyeler / valilik /kaymakamlıklara verilir.
* Bu hizmet; İnşaat, Mimarlık, Restorasyon, Dekorasyon, vs. kapsamında yapılacak çalışmalarla şehrin albenisi / cazibesinin (kalitesinin) artırılarak bir marka (şehir) imajı oluşturulması, ardından kuvvetli Reklam, PR ve tanıtım çalışmaları yapılarak turizm hedefli olarak yatırımcılara ve turizme pazarlanmasıdır. Bu hizmet 3 başlık altında ele alınır;
--------1- Ürün Yönetimi (Şehrin cazibesi ve kalitesinin arttırılması),
--------2- İmaj (Görsel Kimlik, Reklam ve PR çalışmaları)
--------3- Pazarlama (Şehre yatırım ve turizm olanaklarının arttırılması).

Detaylı bilgi...