MARKA YÖNETİMİ

Marka Yönetmenliği aynen bir film yönetmenliği ya da orkestra yönetmenliği (şefliği) gibidir. Birçok konuda derin eğitim, bilgi, tecrübe ile organizasyon, koordinasyon ve yönetim becerisi gerektirir. Fotoğraf, kamera, oyun
culuk, kostüm, ses, ışık, müzik, grafik, senaryo, edebiyat, genel kültür, sinema, vs. gibi birçok değişik teknik ve artistik konuda ilgi, bilgi ve tecrübesi olması gerekir. Diğer taraftan, aynen bir orkestrayı yönetebilmek için de en az 4-5 enstrumanı pekiyi derecede çalmasını bilmek gerekmekte olduğu gibi Marka Yönetmenliği de böyledir. Pazarlama, Satış, CRM, Ürün Yönetimi, İKY, TKY, PR gibi teknik konuların yanında, Grafik, Fotoğraf, Video / Film, Web, Mimarlık, 3D, Dekorasyon, Resim, Müzik gibi birçok artistik konuda bilgi (eğitim), iş tecrübesi, genel kültür ve dünya görüşü olması gerekir. Marka yönetenler bu kadar geniş yelpazedeki konulardan ancak bildikleri, hakim olabildikleri oranda başarılı olabilmektedir. Ülkemizde ve dünyada marka yaratmanın ne kadar zor olduğunun altında yatan ana neden budur. Mehmet Ak "Marka Yönetmi"nin bütün konularına "Pekiyi" derecede hakim, konuların tamamnıda akademik eğitimi, bilgi birkimi, uzun yıllara dayalı yurtiçi ve yurtdışı iş tecrübesi ve dünya kültürü olan bir uzmandır.Marka Yönetimi; Pazarlama + İmaj şeklinde birçok teknik ve artistik çalışmanın toplamıdır. Mehmet Ak bu konuların tamamını entegre olarak yönetebilecek bilgi ve iş tecrübesine sahiptir;

1- Teknik Çalışmalar;

-------- a) Pazarlama Yönetimi;

--------- --------- 1- Pazarlama, Pazar, İmaj, Rakip, Hedef Kitle
--------- -------------analiz ve araştırmaları,
--------- --------- 2- Stratejik Pazarlama Planı oluşturulması,
--------- --------- 3- Pazarlama, Pazarlama Yönetimi Sistemi kurulması,
--------- --------- 4-
Franchising Sistemi kurulması;
--------- --------- 5- Bayilik Teşkilatı kurulması,
--------- --------- 6- Yurtiçi / yurdış pazar geliştirme,
--------- b) Satış Yönetimi Sistemi kurulması,
--------- c) CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Sistemi
------------ kurulması,
------- d) PR (Halkla İlişkiler);
--------- --------- 1- Kurumsal PR,
--------- --------- 2-
MPR (etkinlik ve organizasyonlar),
--------- --------- 3- Basınla İlişkiler / Medya İletişimi (firma / marka ile
------------- --------- ilgili haber ve röporajların basında yer almasının
--------- ------------- sağlanması, basın gezi, toplantı ve
--------- ------------- organizasyonlarının yapılması),
--------- --------- 4- Etkinlik Yönetimi...


2- Artistik Çalışmalar;
-------- a) Görsel Kimlik (kurum / marka imajı oluşturulması),
-------- b) Reklam;
--------- --------- 1- Reklam Kampanyaları,
-------- ------------ --------- a) Gazete, dergi, rasdyo, TV, İnternet,
-------- ------------ --------- b) Grafik tasarım (katalog, broşür, ambalaj, -------- ------------ ------------- afiş, vs.)
-------- ------------ --------- c) Indoor, outdoor çalışmalar,
--------- --------- 2- Medya Planlama,
--------- --------- 3- Medya Satınalama...

-------dc) Fotoğraf;
--------- --------- 1- Moda, Stüdyo, Sanayi, Doğa fotoğrafları,
--------- --------- 2- Stüdyo, Manken, Model...

-------dd) Video;
--------- --------- 1- Moda, Clip, Fragman, Reklam,
--------- --------- 2- Drone çekim,
--------- --------- 3- Kurgu, animasyon,
--------- --------- 4- HD, 4K,
--------- --------- 5- 3D, 4D, 5D,
VR / Sanal Gerçekçilik...
-------de) Web dizayn;
--------- --------- 1- Kurumsal web sitesi,
--------- --------- 2- E-Ticaret sitesi...
-------df) Sosyal Medya Yönetimi,
-------dg) Dijital Pazarlama,
-------dh) Google, Yandex, vs. SEO çalışmaları,
-------di)
Mimari çalışmalar, dekorasyon;
--------- --------- 1- 3D çizim,
--------- --------- 2- Bina, mağaza dışı, iç, showroom, fuar, vs.
------------ --------- dekorasyon...
Şehirlerin markalaşması;
* Özel sektörde uyguladığımız, yukarıda açıkladığımız tüm çalışmalar
şehir / ilçelerini markalaştırılmak isteyen belediyeler / valilik / kaymakamlıklar için yapılır (planlanır, uygulanır).

* Çalışmalar 3 başlık altında ele alınır;
--------1- Ürün Yönetimi (Şehrin cazibesi ve kalitesinin arttırılması),
--------2- İmaj (Görsel Kimlik, Reklam ve PR çalışmaları)
--------3- Pazarlama (Şehre yatırım ve turizm olanaklarının
--------- -- arttırılması).

* Çalışmalar İnşaat, Mimarlık, Restorasyon, Dekorasyon, vs. kapsamında yapılacak çalışmalarla şehrin albenisi / cazibesinin (kalitesinin) artırılarak bir marka (şehir) imajı oluşturulması, ardından kuvvetli Pazarlama, Reklam, PR ve tanıtım çalışmaları yapılarak turizm hedefli olarak yatırımcılara ve turizme pazarlanması şeklinde ve ağırlıklıdır.